สถิติผู้เข้าชมเว็บตั้ง 23 พฤศจิกายน  2553
real time web stats
ห้องสู่อีสาน และผู้บัญชาการทหารบก

ห้องสู่อีสาน และผู้บัญชาการทหารบก  นำเสนอ  บันทึกประวัติศาสตร์ในช่วง พ.ศ. 2516-2523 เป็นช่วงที่ประเทศไทยประสบภัยคุกคามจากลัทธิคอมมิวนิสต์  ซึ่งพลเอกเปรม  ติณสูลานนท์  ดำรงตำแหน่งแม่ทัพภาค  2  ในขณะนั้น  สามารถแก้ไขปัญหาความรุนแรงในภาคอีสาน  โดยไม่ใช้ความรุนแรงตอบโต้ แต่ใช้วิธีการเข้าหามวลชนสร้างความเข้าใจและช่วยเหลือ ทำให้ปัญหาคลี่คลาย  จึงได้นำแนวคิด การเมืองนำการทหาร  ขยายผลนำไปใช้ในภูมิภาคอื่น  ๆ  ของประเทศ  กระทั่งรอดพ้นจากวิกฤตภัย

 

 

            ห้องนี้นำเสนอด้วยวีดิทัศน์เหตุการณ์ความรุนแรงและการคลี่คลายปัญหา รวมทั้งผนังนิทรรศการที่เอนเข้าหาผู้ชมสร้างความรู้สึกเหมือนปัญหาที่โถมทับและผนังที่เอนไปด้านหลังเมื่อเรื่องราวคลี่คลาย

ห้องสู่อีสาน และผู้บัญชาการทหารบก    นำเสนอ  บันทึกประวัติศาสตร์ในช่วง พ.ศ. 2516-2523 เป็นช่วงที่ประเทศไทยประสบภัยคุกคามจากลัทธิคอมมิวนิสต์และพลเอกเปรม  ติณสูลานนท์  แม่ทัพภาค  2  ในขณะนั้น  สามารถแก้ไขปัญหาความรุนแรงในภาคอีสาน  โดยไม่ใช้ความรุนแรงตอบโต้