สถิติผู้เข้าชมเว็บตั้ง 23 พฤศจิกายน  2553
real time web stats
ห้องทหารม้า

ห้องทหารม้า     นำเสนอช่วงชีวิตการรับราชการในเหล่าม้า   ของพลเอกเปรม         ติณสูลานนท์  ภายหลังการไปศึกษาวิชามทหารที่โรงเรียนยานเกราะของกองทัพบกอเมริกา ที่ฟอร์ท นอกซ์ มลรัฐเคนตักกี (พ.ศ.2496-2497)  แล้วกลับมาเป็นอาจารย์ที่โรงเรียนยานเกราะ(เกียกกาย กรุงเทพฯ) และเป็นผู้บัญชาการศูนย์การทหารม้า(เมื่ออายุ 48 ปี) การเป็นแบบอย่างของผู้บังคับบัญชาที่ดี และการนำพาองค์กรให้เจริญก้าวหน้า

 

นำเสนอด้วยภาพนิทรรศการโปร่งแสง  และวัตถุจำลองยุทโธปกรณ์ของทหารม้ายานเกราะ

 

ห้องทหารม้า     นำเสนอช่วงชีวิตการรับราชการในเหล่าม้า   ของพลเอกเปรม         ติณสูลานนท์ 

 

แบบจำลองรถถังรุ่นต่างๆ