สถิติผู้เข้าชมเว็บตั้ง 23 พฤศจิกายน  2553
real time web stats
นกในสวนประัวัติศาสตร์ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ สงขลา

"มาเดินดูนกในสวนประวัติศาสตร์ฯ กันเถอะ"

          การเดินดูนกในธรรมชาติเป็นกิจกรรมที่ทำให้เกิดความสุขและความเพลิดเพลินเป็นอย่างยิ่ง ทำได้ง่ายๆ โดยการออกไปดูนก สังเกตนกในสถานที่ต่าง ๆ ทั้งในป่า ในสวน ในบึง ตามทุ่ง ชายทะเล รวมทั้งตามต้นไม้ดอก ไม้ผล ใกล้ๆ บ้านของเราเอง เราจึงดูนกได้ทุกสถานที่

          การดูนกทำให้เราได้มีโอกาสออกไปอยู่ในธรรมชาติ อากาศดี การเดินตามหานก ก็เป็นการพักผ่อนที่ดีและได้ออกกำลังกายไปด้วย เป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นมากเมื่อเราได้ดููนกผ่านกล้องส่องนก เพราะได้เห็นรายละเอียด สีสัน ความสวยงาม ความน่ารักของนกอย่างใกล้ชิด ซึ่งแตกต่างกันมากเมื่อเราดูนกด้วยตาเปล่าที่มักเห็นนกเป็นสีหม่นๆ น้ำตาล หรือคล้ำๆ เป็นหลัก การดูนกผ่านกล้องทำให้เราได้สังเกตพฤติกรรมของนกในธรรมชาติมากยิ่งขึ้น ได้เรียนรู้ว่านกกินอยู่อย่างไร มีประโยชน์อะไรบ้างในระบบนิเวศ เช่น ช่วยผสมเกสรดอกไม้ กระจายเมล็ดพันธุ์พืช และกินแมลงกำจัดศัตรูพืช  ดังนั้นเมื่อพวกเราได้เห็นความน่าัรักของนก ทราบถึงประโยชน์ของนก และได้พักผ่อนเพลิดเพลินกับการดูนกที่สวยงามน่ารักแล้ว ก็มาร่วมมือ ร่วมใจกันอนุรักษ์นกในธรรมชาติ ตลอดจนดูแลรักษาพื้นที่ป่า ที่อยู่อาศัยของนก เพื่อที่จะได้มีนก มีป่า และมีธรรมชาติที่สมบูรณ์อยู่กับพวกเราตลอดไป

บริเวณสวนประวัติศาสตร์ พลเอกเปรม  ติณสูลานนท์ สงขลา ก็มีนกให้เราได้ดูอย่างหลากหลาย มากกว่า ๕๐ ชนิด ส่วนใหญ่เป็นนกที่อาศัยหากินบริเวณที่ราบลุ่มและป่าชายเลน ที่สำคัญในบริเวณป่าริมสวนฯ  ยังเป็นที่พัก ทำรังวางไข่และเลี้ยงลูกของนกแขวก นกยางเปีย นกยางควาย และกาน้ำเล็ก

มาเริ่มต้นดูนกในสวนประวัติศาสตร์ พลเอกเปรม  ติณสูลานนท์ สงขลา กันเถอะ ที่นี่เราสามารถเดินดูนกสวยๆ ในบรรยากาศสบายๆ ของสถานที่ที่มีการตกแต่ง ดูแล อย่างสวยงาม มีเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติระบบนิเวศป่าชายเลน ทำให้เราได้ความรุ้และความเพลิดเพลินตลอดทั้งวัน

                                                                     ชัยรัตน์ และ วีระนุช  นิลนนท์

 

นกเป็ดแดง

เป็นนกประจำถิ่นและนกอพยพ พบบ่อยมาก ตามหนอง บึง ทะเลสาบและแหล่งน้ำต่างๆ ทั่วประเทศ หากินกลางคืน  กลางวันจะลอยน้ำหรือยืนพักผ่อน กินเมล็ดธัญพืช สัตว์น้ำ รวมทั้งแมลงตามพืชน้ำ

นกโพระดกธรรมดา

เป็นนกประจำถิ่น พบบ่อยทั่วประเทศ อาศัยอยู่ตามสวนผลไม้ สวนสาธารณะและป่าโปร่ง ตั้งแต่ที่ราบถึงความสูง ๘๐๐ เมตร กินผลไม้เป็นอาหาร บางครั้งกินแมลงและสัตว์เล็กๆ ตามกิ่งไม้

นกตีทอง

เป็นนกประจำถิ่น พบบ่อยมากทั่วประเทศ อาศัยอยู่ตามสวนผลไม้ สวนสาธารณะ และป่าโปร่งตั้งแต่ที่ราบถึงความสูง ๙๐๐ เมตร กินผลไม้ บางครั้งก็กินหนอนและตัวอ่อนแมลงตามต้นไม้ผุ

นกตะขาบทุ่ง

เป็นนกประจำถิ่น พบบ่อยมากทั่วประเทศ อาศัยอยู่ตามทุ่งนา พื้นที่เกษตรกรรม ป่าโปร่ง ตั้งแต่ที่ราบถึงความสูง ๑,๕๐๐ เมตร กินแมลงและสัตว์ขนาดเล็ก

นกกระเต็นน้อยธรรมดา

เป็นนกอพยพ พบบ่อยมากทั่วประเทศ หากินและอาศัยตามแหล่งน้ำต่างๆ ทั้งน้ำจืดและน้ำเค็ม ตั้งแต่ที่ราบถึงความสูง ๑,๘๐๐ เมตร กินปลา ลูกอ๊อด และแมลงในน้ำ

นกกระเต็นอกขาว

เป็นนกประจำถิ่น พบบ่อยมากทั่วประเทศ อาศัยและหากินตามทุ่งนา ทุ่งโล่งใกล้แหล่งน้ำ ตั้งแต่ที่ราบถึงความสูง ๑,๕๐๐ เมตร กินปลา กบ เขียด แมลง และสัตว์ขนาดเล็ก

นกกินเปี้ยว

เป็นนกประจำถิ่น พบบ่อย ตามชายฝั่งตั้งแต่ภาคกลางถึงใต้สุด อาศัยอยู่ในป่่าชายเลน ป่าที่น้ำทะเลท่วมถึง ป่าชายหาดและสวนผลไม้ใกล้แม่น้ำลำคลอง กินปูเปี้ยว ปูก้ามดาบ แมลงและสัตว์ขนาดเล็ก

นกจาบคาหัวเขียว

เป็นนกประจำถิ่น นกอพยพ และนกอพยพผ่าน พบบ่อย อาศัยอยู่ตามพื้นที่โล่งทั่วไปและบริเวณใกล้แหล่งน้ำ พบได้เกือบทั่วประเทศ กินแมลงที่บินได้ ชอบเกาะตามกิ่งไม้โล่งๆ คอยจ้องมองหาเหยื่อ

นกบั้งรอกใหญ่

เป็นนกประจำถิ่น พบบ่อยมากทั่วประเทศ อาศัยอยู่ตามป่าดิบ ชายป่า สวนผลไม้ ตั้งแต่ที่ราบถึงความสูง ๑,๖๐๐ เมตร กินตัวหนอนและแมลง บางครั้งกินสัตว์เลื้อยคลานขนาดเล็ก

นกกระปูดใหญ่

เป็นนกประจำถิ่น พบบ่อยมากทั่วประเทศ อาศัยตามทุ่งนา ทุ่งหญ้า ป่าโปร่ง และสวนผลไม้ ตั้งแต่ที่ราบถึงความสูง ๑,๕๐๐ เมตร กินแมลงและสัตว์ขนาดเล็ก เช่น กบ เขียด งู ปลา และกิ้งก่า เป็นต้น

นกเขาใหญ่

เป็นนกประจำถิ่น พบบ่อยมากทั่วประเทศ อาศัยตามสวน ชุมชนและพื้นที่โล่งต่าง ๆ ตั้งแต่ที่ราบถึงความสูง ๒,๐๐๐ เมตร กินเมล็ดธัญพืช เมล็ดของไม้ต้น แมลง และตัวหนอน มักเดินหากินตามพื้น

นกเขาชวา

เป็นนกประจำถิ่น พบบ่อยมากทั่วประเทศ อาศัยตามสวน ชุมชน และพื้นที่เปิดโล่งต่าง ๆ ตั้งแต่ที่ราบถึงความสูง ๒,๐๐๐ เมตร กินเมล็ดธัญพืช เมล็ดหญ้า และผลไม้ตามพื้นดิน

นกเปล้าคอสีม่วง

เป็นนกประำจำถิ่น พบค่อนข้างบ่อย เกือบทุกภาคของประเทศ อาศัยและหากินบนต้นไม้ตามป่าพรุ ป่าชายเลน และป่าละเมาะ ในที่ราบ มักอยู่เป็นคู่หรือฝูง ชอบกินผลไม้

นกกวัก

เป็นนกประจำถิ่น และนกอพยพ พบบ่อยมากเกือบทั่วประเทศ อาศัยตามพื้นที่ชุ่มน้ำในที่ราบ ทุ่งนา ทุ่งหญ้าที่มีน้ำขัง และป่าชายเลน กินเมล็ดธัญพืช พืชน้ำ สัตว์น้ำ และแมลง

นกชายเลนน้ำจืด

เป็นนกอพยพ พบบ่อยมากทั่วประเทศ อาศัยอยู่ตามแหล่งน้ำจืด ทุ่งนาน้ำขัง นาเกลือ นากุ้งใกล้ชายฝั่งทะเล กินกุ้ง หอย ปู ปลา ตัวหนอนและแมลง

นกเด้าดิน

เป็นนกอพยพ พบบ่อยมากทั่วประเทศ อาศัยอยู่ตามบริเวณชายขอบของแหล่งน้ำต่าง ๆ เช่น ขอบนาเกลือ ริมคันนา กินหอยเล็กๆ ปู กุ้ง ปลาขนาดเล็ก และแมลง

เหยี่ยวแดง

นกประจำถิ่น พบบ่อยเฉพาะบางพื้นที่ อาศัยอยู่ตามทะเลสาบ หนอง บึง และอ่างเก็บน้ำในที่ราบ กินปลา และสัตว์มีกระดูกสันหลังขนาดเล็ก เช่น กบ เขียด กิ้งก่า และงู

นกออก

นกประจำถิ่น พบไม่บ่อย หรือพบบ่อยเฉพาะบางพื้นที่อาศัยอยู่ตามชายฝั่งทะเลสาบ อ่างเก็บน้ำ แม่น้ำ และแหล่งน้ำขนาดใหญ่ อาหาร ได้แก่ สัตว์น้ำต่าง ๆ เช่น ปลา ปลาหมึก และงู เป็นต้น

นกเป็ดผีเล็ก

เป็นนกประจำถิ่น พบบ่อยมากทั่วประเทศ อาศัยอยู่ตามหนอง บึงและทะเลสาบ ตั้งแต่ที่ราบถึงความสูง ๘๐๐ เมตร อาหารเป็นพวกแมลง กุ้ง ปลา และสัตว์น้ำขนาดเล็ก

นกกาน้ำเล็ก

เป็นนกประจำถิ่น พบบ่อยมากอาศัยอยู่ตามป่าชายเลน หนอง บึง ทะเลสาบ และแหล่งน้ำจืดต่างๆ อาหารส่วนใหญ่เป็นปลาขนาดเล็กที่ว่ายน้ำช้า บางครั้งกินพืชน้ำ แมลง และสัตว์น้ำเล็กๆ

นกยางเปีย

เป็นนกประจำถิ่น และนกอพยพ พบบ่อยมากเกือบทั่วประเทศ อาศัยอยู่ตามทุ่งนา และพื้นที่ชุ่มน้ำ ทั้งน้ำจืดและน้ำเค็ม อาหาร ได้แก่ ปลา กุ้ง สัตว์น้ำ และแมลง

นกยางโทนใหญ่

เป็นนกประจำถิ่น และนกอพยพ พบบ่อยมากเกือบทั่วประเทศ อาศัยอยู่ตามทุ่งนาและพื้นที่ชุ่มน้ำ ทั้งน้ำจืดและน้ำเค็ม อาหารส่วนใหญ่เป็นปลา กินสัตว์น้ำอื่นๆ บ้าง แต่เป็นส่วนน้อย

นกยางโทนน้อย

เป็นนกประจำถิ่น พบไม่บ่อย นกอพยพ พบบ่อย  อาศัยอยู่ตามทุ่งนาและพื้นที่ชุ่มน้ำต่าง ๆ อาหารส่วนใหญ่เป็นปลา โดยเฉพาะปลาที่อาศัยอยู่ในน้ำไม่ลึกนัก กินสัตว์น้ำอื่นและแมลงบ้าง

นกยางควาย

เป็นนกประจำถิ่น และนกอพยพ พบบ่อยมากเกือบทั่วประเทศ อาศัยอยู่ตามทุ่งหญ้า พื้นที่เกษตรกรรม และพื้นที่ชุ่มน้ำ กินแมลง ตัวหนอนและสัตว์เล็กๆ ที่เกาะอยู่ตามลำตัววัว ควาย

นกรอกพันธุ์จีน

เป็นนกอพยพ พบบ่อยมากทั่วประเทศ อาศัยอยู่ตามทุ่งนาและพื้นที่ชุ่มน้ำ ทั้งน้ำจืดและน้ำเค็มกินพวกสัตว์น้ำ เช่น ปลา กุ้ง กบ เขียดและแมลง

นกแขวก

เป็นนกประจำถิ่น พบบ่อยมากในภาคกลาง  บางส่วนอพยพ พบไม่มาก อาศัยอยู่ตามพื้นที่ชุ่มน้ำ หากินกลางคืน อาหาร ได้แก่ ปลา กุ้ง ปู หนู และแมลง

นกอีเสือสีน้ำตาล

เป็นนกอพยพ พบบ่อยมากทั่วประเทศ อาศัยหากินอยู่ตามพื้นที่เกษตรกรรมและที่โล่ง ตั้งแต่ที่ราบถึงความสูง ๒,๐๐๐ เมตร กินแมลง ตัวหนอน กบ กิ้งก่า นก หนู และสัตว์ขนาดเล็ก

อีกา

เป็นนกประจำถิ่น พบบ่อยมาก อาศัยอยู่ตามแหล่งชุมชน พื้นที่เกษตรกรรมและชายป่า ตั้งแต่ที่ราบถึงความสูง ๒,๕๐๐ เมตร กินทุกอย่าง ทั้งข้าว ผลไม้ แมลง หนอน และซากสัตว์

นกขมิ้นท้ายทอยดำ

เป็นนกประจำถิ่น และนกอพยพ พบบ่อยมากทั่วประเทศ อาศัยอยู่ตามชายป่า สวนสาธารณะ และป่าชายเลนที่ราบสูง ๑,๕๐๐ เมตร อาหารส่วนใหญ่เป็นผลไม้เนื้ออ่อน เช่น ลูกไทร ลูกหว้า

นกอีแพรดแถบอกดำ

เป็นนกประจำถิ่น พบบ่อยมากเกือบทั่วประเทศ อาศัยอยู่ตามสวนสาธารณะ ป่าชายเลน และแหล่งชุมชนในที่ราบ กินแมลงขนาดเล็กและตัวหนอนเป็นอาหาร

 

นกแซงแซวหางปลา

เป็นนกประจำถิ่นและนกอพยพ พบบ่อยมากทั่วประเทศ อาศัยอยู่ตามทุ่งนา พื้นที่เกษตรกรรม และพื้นที่เปิดโล่ง ส่วนใหญ่พบในที่ราบ กินแมลงเป็นอาหารหลัก

นกขมิ้นน้อยธรรมดา

เป็นนกประจำถิ่น พบบ่อยมาก ทั่วประเทศ อาศัยอยู่ตามป่าโปร่ง ป่าชายเลน สวนสาธารณะและสวนผลไม้ อาหาร ได้แก่         ตัวหนอนและแมลง

นกกางเขนบ้าน

เป็นนกประจำถิ่น พบบ่อยมากทั่วประเทศ อาศัยอยู่ตามอาคารบ้านเรือน แหล่งชุมชน สวนสาธารณะและชายป่า อาหาร ได้แก่ แมลง และตัวหนอน

นกเอี้ยงสาริกา

เป็นนกประจำถิ่น พบบ่อยมาก ทั่วประเทศ ตั้งแต่ที่ราบถึงความสูง ๑,๕๐๐ เมตร อาศัยอยู่ตามพื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่เปิดโล่งและแหล่งชุมชน กินหนอน แมลง ธัญพืช และผลไม้

นกเอี้ยงหงอน

เป็นนกประจำถิ่น พบบ่อยมากทั่วประเทศ อาศัยอยู่ตามพื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่เปิดโล่ง ใกล้ชุมชน กินหนอน แมลง ธัญพืชและผลไม้

นกนางแอ่นแปซิฟิค

เป็นนกประจำถิ่น พบบ่อยมาก อาศัยอยู่ตามชายฝั่งทะเลและตามแหล่งน้ำ หากินช่วงเช้าและเย็น กลางวันเกาะพักตามโขดหินและตอไม้ กินแมลงเป็นอาหารหลัก โดยโฉบจับกลางอากาศ

นกปรอดหน้านวล

เป็นนกประจำถิ่น พบบ่อยที่ภาคกลางและภาคใต้ อาศัยอยู่ตามป่าชายเลน สวนผลไม้ สวนสาธารณะ และใกล้แหล่งชุมชน ในพื้นที่ราบ กินผลไม้ ตัวหนอนและแมลง

นกปรอดสวน

เป็นนกประจำถิ่น พบบ่อยมากทั่วประเทศ อาศัยอยู่ตามป่าโปร่ง สวนผลไม้ สวนสาธารณะและใกล้ชุมชน ตั้งแต่ที่ราบถึงความสูง ๙๐๐ เมตร ชอบกินผลไม้สุก เช่น ไทร ชมพู่ และมะม่วง

นกกระจิบหญ้าท้องเหลือง

เป็นนกประจำถิ่น พบบ่อยทั่วประเทศ อาศัยอยู่ตามทุ่งหญ้า ส่วนใหญ่พบใกล้พื้นที่ชุ่มน้ำ ตั้งแต่ที่ราบถึงความสูง ๑,๕๐๐ เมตร อาหาร ได้แก่ แมลง และตัวหนอน

นกแว่นตาขาวสีทอง

เป็นนกประจำถิ่น พบบ่อยมาก เกือบทั่วประเทศ อาศัยอยู่ตามป่าดิบ ป่าโปร่ง ชายป่าและป่าชายเลน ตั้งแต่ที่ราบถึงความสูง ๑,๘๐๐ เมตร กินแมลง ตัวหนอน น้ำหวานดอกไม้และผลไม้

นกกระจิบธรรมดา

เป็นนกประจำถิ่น พบบ่อยทั่วประเทศ ตั้งแต่ที่ราบถึงความสูง ๑,๕๐๐ เมตร อาศัยอยู่ตามชายป่า สวนผลไม้ สวนสาธารณะใกล้ชุมชน กินแมลงและตัวหนอนเป็นอาหาร

นกกระจิบหัวแดง

เป็นนกประจำถิ่น พบค่อนข้างบ่อยเฉพาะภาคใต้ตอนล่าง อาศัยอยู่ตามป่าชายเลน ป่าพรุ บางครั้งอาจพบในป่าดิบที่ราบต่ำ กินแมลงและตัวหนอนเป็นอาหาร

 

 

นกกระจ้อยป่าโกงกาง

เป็นนกประจำถิ่น พบบ่อยที่ชายฝั่งอ่าวไทยและภาคใต้ ส่วนใหญ่พบในป่าชายเลน บางครั้งอาจพบในป่าพรุ และป่าประเภทอื่นๆ ได้ กินแมลงและตัวหนอนเป็นอาหาร

นกสีชมพูสวน

เป็นนกประจำถิ่น พบบ่อยมากทั่วประเทศ ตั้งแต่ที่ราบถึงความสูง ๑,๒๐๐ เมตร อาศัยอยู่ตามป่าโปร่ง ชายป่า สวนผลไม้ และสวนสาธารณะ กินน้ำหวานดอกไม้ ผลไม้ บางครั้งกินหนอนและแมลงด้วย

นกกินปลีคอสีน้ำตาล

เป็นนกประจำถิ่น พบบ่อยมากที่ภาคกลางและภาคใต้ อาศัยอยู่ตามป่าชายเลน ป่าพรุ สวนผลไม้และสวนสาธารณะในที่ระดับต่ำ กินแมลงและน้ำหวานดอกไม้

นกกินปลีอกเหลือง

เป็นนกประจำถิ่น พบบ่อยมากทั่วประเทศตั้งแต่ที่ราบถึงความสูง ๙๐๐ เมตร อาศัยอยู่ตามป่าโปร่ง ป่าชายเลน ป่าพรุ สวนผลไม้และสวนสาธารณะ กินน้ำหวานดอกไม้ ตัวหนอนและแมลง

นกเ้ด้าลมหลังเทา

เป็นนกอพยพ พบบ่อยมากทั่วประเทศ อาศัยอยู่ตามพื้นที่เปิดโล่งในป่าโปร่ง ชายป่า มักพบริมถนนหรือใกล้แหล่งน้ำในป่า ตั้งแต่ที่ราบถึงความสูง ๒,๕๐๐ เมตร กินแมลงเป็นอาหารหลัก

นกเด้าดินทุ่งเล็ก

เป็นนกประจำถิ่น พบบ่อยมากทั่วประเทศ ตั้งแต่ที่ราบถึงความสูง ๑,๕๐๐ เมตร อาศัยอยู่ตามพื้นที่เปิดโล่งต่าง ๆ สนามหญ้า ทุ่งหญ้า หากินตามพื้นโดยการไล่จิกแมลงและตัวหนอน

นกกระจอกบ้าน

เป็นนกประจำถิ่น พบบ่อยมากทั่วประเทศ ตั้งแต่ที่ราบถึงความสูง ๑,๘๐๐ เมตร อาศัยอยู่ตามพื้นที่เกษตรกรรม ชุมชนเมือง อาหาร ได้แก่ เมล็ดข้าว ธัญพืช เมล็ดหญ้า แมลงและตัวหนอน

นกกระติ๊ดขี้หมู

เป็นนกประจำถิ่น พบบ่อยมากทั่วประเทศตั้งแต่ที่ราบถึงความสูง ๑,๕๐๐ เมตร อาศัยอยู่ตามทุ่งนา ทุ่งหญ้า และพื้นที่เปิดโล่งใกล้ชุมชนเมือง กินธัญพืช เมล็ดหญ้าและเมล็ดพืชอื่นๆ