สถิติผู้เข้าชมเว็บตั้ง 23 พฤศจิกายน  2553
real time web stats
พันธุ์ไม้หายาก

พันธุ์ไม้หายาก

1.    พยุง    สูง 15-25 เมตร เปลือกสีเทาเรียบ เรือนยอดทรงกลมหรือรูปไข่  ดอก เล็ก สีขาว กลิ่นหอมอ่อน ออกเป็นช่อตามง่ามใบและตามปลายกิ่ง  ออกดอกพฤษภาคม – กรกฎาคม

 ชื่ออื่น : พยุง   แดงจีน  ประดู่เสน

 

2.   พะยอม   สูง 15-30 เมตร ผลัดใบลำต้นตรง กิ่งอ่อนเกลี้ยง เรือนยอด  เป็นพุ่มแคบๆ  เปลือกหนาสีน้ำตาลหรือเทา เป็นสะเก็ดหนาและแตกเป็นร่องตามยาว    ดอก ออกเป็นช่อใหญ่ตามปลายกิ่ง หรือเหนือรอยแผลใบ สีขาว กลิ่นหอมจัด     ผลเป็นรูปกระสวย

 ชื่ออื่นๆ  :  กะยอม  ขะยอม  ขะยอมดง  พะยอมดง  แคน

  

 

3. ชุมแสง  เป็นไม้ต้นขนาดเล็ก สูง 5-8 เมตรไม่ผลัดใบ ทรงพุ่มแจ้กิ่งห้อยย้อยลงปลายกระดกขึ้น เปลือกเรียบสีนำตาลอมเทา ลำต้นบิดงอ ดอกสีขาวอมชมพู ออกเป็นช่อ

 ชื่ออื่น ๆ : กระเบียน แก้ว ขางข้าวต้นเกลี้ยง สองแสง แสง แสงกึน

 

4.  แจง  เป็นไม้ต้นขนาดกลาง  ผลัดใบ  แตกกิ่งก้านเป็นพุ่ม  สูง 4-8 เมตร  เปลือกต้นสีเทาดำ  ออกดอกเดือนมกราคม-มีนาคม  ผลรูปรีหรือกลม  แข็ง 

 ชื่ออื่นๆ  :  แกง   แจ้ง (นครศรีธรรมราช)   แจง (ทั่วไป)