สถิติผู้เข้าชมเว็บตั้ง 23 พฤศจิกายน  2553
real time web stats
ห้องนายกรัฐมนตรี

ห้องนายกรัฐมนตรี  (นายกรัฐมนตรีคนที่  16)  เป็นบันทึกประวัติศาสตร์ของประเทศ  ที่เกี่ยวกับสภาพเศรษฐกิจ  สังคมและการเมือง  ในช่วงที่พลเอกเปรม  ติณสูลานนท์  ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี  (พ.ศ.2523-2531) ซึ่งเป็นยุคที่ประสบปัญหาทางเศรษฐกิจ อีกทั้งปัญหาความมั่นคงของชาติ แต่พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ สามารถแก้ไขปัญหาสำคัญของชาติไปได้ ทั้งปัญหาเฉพาะหน้า และปัญหาระยะยาว นอกจากนี้ยังได้วางรากฐานอันเป็นประโยชน์เพื่อการแก้ไขปัญหาในอนาคต ทั้งนี้ด้วยวิธีคิด วิธีปฏิบัติ วิธีตัดสินใจ อันเป็นลักษณะของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ  

บรรยากาศในห้อง นำเสนอด้วยสื่อหลายอย่างทั้งภาพ  เสียง  และวีดิทัศน์  เพื่อสื่อถึงช่วงเวลาที่ต้องเผชิญกับปัญหาหลายด้าน  นอกจากนี้ภายในห้องยังประกอบด้วยโต๊ะทำงานจำลองในช่วงที่ฯพณฯดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี

 

ห้องนายกรัฐมนตรี  (คนที่  1-6 -พ.ศ.2523-2531)  แสดงโต๊ะทำงานจำลอง วัตถุสิ่งของและภาพในช่วงที่ฯพณฯดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี