สถิติผู้เข้าชมเว็บตั้ง 23 พฤศจิกายน  2553
real time web stats
ห้องสู่วังวนการเมือง

ห้องสู่วังวนการเมือง  นำเสนอสถานการณ์การเมืองในช่วง   พ.ศ. 2520-2523  ที่  พลเอกเปรม  ติณสูลานนท์  ได้เข้าไปเกี่ยวข้องทางการเมือง  และดำรงตำแหน่งในรัฐบาล  ขณะที่ดำรงตำแหน่งสูงสุดทางทหารด้วย  ห้องนี้นำเสนอด้วย ผนังภาพหนังสือพิมพ์  บอร์ดนิทรรศการ และวีดิทัศน์

 

ภาพประกอบ

ห้องสู่วังวนการเมืองขณะที่ดำรงตำแหน่งสูงสุดทางทหารไปด้วย