สถิติผู้เข้าชมเว็บตั้ง 23 พฤศจิกายน  2553
real time web stats
ห้องสงขลาบ้านเกิด

          นำเสนอประวัติชีวิตในวัยเด็กของพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ การอยู่ร่วมกันภายในครอบครัว บิดา-มารดา พี่-น้อง สะท้อนให้เห็นความสำคัญของครอบครัว บิดา-มารดาซึ่งเป็นเบ้าหลอมสร้างลูกให้เป็นคนดี รวมถึงการให้ความรู้เรื่องเมืองสงขลาในอดีต ผ่านภาพถ่ายและวีดีทัศน์ (ดู : 11912) (อ่านต่อ)
ห้องเพชรแผ่นดิน

         เป็นห้องชมวีดีทัศน์ ที่กล่าวถึงนิยามของความดีและคนดี เปรียบเทียบคนดีมีคุณค่าเสมือนเพชร (ดู : 13096) (อ่านต่อ)
บริเวณโถงทางเข้า

         นำเสนอประติมากรรมกระจก “เหนือเกล้ายิ่งชีวิต” สลักภาพพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ กำลังถวายบังคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (ดู : 8496) (อ่านต่อ)