สถิติผู้เข้าชมเว็บตั้ง 23 พฤศจิกายน  2553
real time web stats
ห้องเพชรแผ่นดิน

         เป็นห้องชมวีดีทัศน์ ที่กล่าวถึงนิยามของความดีและคนดี เปรียบเทียบคนดีมีคุณค่าเสมือนเพชร (ดู : 4383) (อ่านต่อ)
บริเวณโถงทางเข้า

         นำเสนอประติมากรรมกระจก “เหนือเกล้ายิ่งชีวิต” สลักภาพพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ กำลังถวายบังคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (ดู : 4054) (อ่านต่อ)