สถิติผู้เข้าชมเว็บตั้ง 23 พฤศจิกายน  2553
real time web stats
ห้องโรงเรียนสวนกุหลาบและโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

         ห้องโรงเรียนสวนกุหลาบและโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า นำเสนอเกี่ยวกับโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยและโรงเรียนเทคนิคทหารบก ซึ่งปัจจุบันเรียกว่า โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (ดู : 4105) (อ่านต่อ)
ห้องคุณครูของผม

          นำเสนอเรื่องของครูเคล้า คชาฉัตร ครูโรงเรียนมหาวชิราวุธ ที่ได้รับการยกย่องให้เป็นคนดีศรีมหาวชิราวุธ หลังจากล่วงลับไป นานหลายสิบปี (ดู : 5487) (อ่านต่อ)
ห้องโรงเรียนมหาวชิราวุธ

          นำเสนอความเป็นมาของโรงเรียนมหาวชิราวุธ ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาเก่าแก่ของสงขลา และเป็นสถานศึกษาที่พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ เข้ารับการศึกษาตั้งแต่ชั้นประถมปีที่ 1 (ดู : 5198) (อ่านต่อ)
ห้องสงขลาบ้านเกิด

          นำเสนอประวัติชีวิตในวัยเด็กของพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ การอยู่ร่วมกันภายในครอบครัว บิดา-มารดา พี่-น้อง สะท้อนให้เห็นความสำคัญของครอบครัว บิดา-มารดาซึ่งเป็นเบ้าหลอมสร้างลูกให้เป็นคนดี รวมถึงการให้ความรู้เรื่องเมืองสงขลาในอดีต ผ่านภาพถ่ายและวีดีทัศน์ (ดู : 5321) (อ่านต่อ)