สถิติผู้เข้าชมเว็บตั้ง 23 พฤศจิกายน  2553
real time web stats
ห้องสู่วังวนการเมือง

         นำเสนอสถานการณ์การเมืองในช่วง พ.ศ. 2520-2523 ที่ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ได้เข้าไปเกี่ยวข้องทางการเมือง และดำรงตำแหน่งในรัฐบาล ขณะที่ดำรงตำแหน่งสูงสุดทางทหารด้วย (ดู : 5151) (อ่านต่อ)
ห้องสู่อีสาน และผู้บัญชาการทหารบก

         และผู้บัญชาการทหารบก นำเสนอ บันทึกประวัติศาสตร์ในช่วง พ.ศ. 2516-2523 เป็นช่วงที่ประเทศไทยประสบภัยคุกคามจากลัทธิคอมมิวนิสต์ ซึ่งพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ (ดู : 5461) (อ่านต่อ)
ห้องทหารม้า

         ห้องทหารม้า นำเสนอช่วงชีวิตการรับราชการในเหล่าม้า ของพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ภายหลังการไปศึกษาวิชามทหารที่โรงเรียนยานเกราะของกองทัพบกอเมริกา ที่ฟอร์ท นอกซ์ มลรัฐเคนตักกี (ดู : 6228) (อ่านต่อ)
ห้องนายทหารใหม่

          เป็นการนำเสนอบันทึกประวัติศาสตร์สงครามอินโดจีน –ฝรั่งเศส (พ.ศ. 2483-2484) และสงครามมหาเอเชียบูรพา (พ.ศ. 2484 -2488) รวมถึงสาระความรู้เกี่ยวกับชีวิตทหารในสมรภูมิ (ดู : 6149) (อ่านต่อ)