สถิติผู้เข้าชมเว็บตั้ง 23 พฤศจิกายน  2553
real time web stats
  • คุณรู้จักเว็บไซต์ จากที่ใด
   •  นิตยสาร
     
    475 คน94.06%
   •  หนังสือพิมพ์
     
    3 คน0.59%
   •  ป้ายประชาสัมพันธ์
     
    24 คน4.75%
   •  วิทยุ
     
    2 คน0.40%
   •  โทรทัศน์
     
    1 คน0.20%
   จากผู้แสดงความคิดเห็น :
   505 คน
   ช่วงเวลาที่สำรวจ :
   03 ก.ย. 2553 12:54:42