สถิติผู้เข้าชมเว็บตั้ง 23 พฤศจิกายน  2553
real time web stats
คณะนักเรียนและบุคคลทั่วไป จากจังหวัดสงขลา จำนวน ๘ คน เข้าใช้บริการ ห้องบำรุงความรู้ ห้องสมุดของ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ณ สวนประวัติศาสตร์ พลเอก เปรม ต
• ต้อนรับและอำนวยความสะดวก กนกวรรณ ปะระวรรณ บรรณารักษ์ห้องบำรุงความรู้

 

(ข่าวจาก facebook)