สถิติผู้เข้าชมเว็บตั้ง 23 พฤศจิกายน  2553
real time web stats
มูลนิธิสวนประวัติศาสตร์ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ให้การต้อนรับ คณะเทศบาล​ตำบลพะวง จังหวัดสงขลา จัดกิจกรรม โครงการพะวงเมืองสะอาด​ จัดการขยะทุกพื้นที่​ สิ
วันที่​ ๑๑ กันยายน​ ๒๕๖๓ •ต้อนรับและอำนวยความสะดวก ภัชษนัญฑ์ เจริญมาก ศุภกิจ อินทสระ ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ •อส.ประภาส รัตนวิโรจน์ เจ้าหน้าที่ช่วยงานมูลนิธิฯ

 

(ข่าวจาก facebook)