สถิติผู้เข้าชมเว็บตั้ง 23 พฤศจิกายน  2553
real time web stats
คณะครูและนักเรียน โรงเรียน เทศบาล ๑ (ชุมชนบ้านอุดมทอง) อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จำนวน ๗๑ คน ทัศนศึกษาเยี่ยมชม หอประวัติ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ และนั่
•ต้อนรับและบรรยายนำชม สุนทรี ชูละเอียด นันทิกา ทิพย์มณี ยุวดี หนูคำสวน •ช่างเทคนิค ปริญญา สุวรรณโณ •พลขับรถราง มญ.คลาย จันท์สุวรรณ์ อส.ประภาส รัตนวิโรจน์

 

(ข่าวจาก facebook)