สถิติผู้เข้าชมเว็บตั้ง 23 พฤศจิกายน  2553
real time web stats
คณะนักเรียน โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ จังหวัดสงขลา จำนวน ๙ คน เข้าใช้บริการคอมพิวเตอร์สืบค้นข้อมูลเพื่อประกอบการเรียนการสอน ห้องบำรุงความรู้ ห้องสม
• ต้อนรับและอำนวยความสะดวก กนกวรรณ ปะระวรรณ บรรณารักษ์ห้องบำรุงความรู้

 

(ข่าวจาก facebook)