สถิติผู้เข้าชมเว็บตั้ง 23 พฤศจิกายน  2553
real time web stats
โครงการอบรมวิชาชีพ ครั้งที่ ๖๔ (๑๐/๒๕๖๓) สนับสนุนงบประมาณจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา การจัดกระเช้าของขวัญและโบว์ประดิษฐ์ จัดฝึกอบรม โดยวิทยากรจา
•ต้อนรับและอำนวยความสะดวกการฝึกอบรม กนกวรรณ ปะระวรรณ ภัชษนัญฑ์ เจริญมาก อส.ประภาส รัตนวิโรจน์

 

(ข่าวจาก facebook)