สถิติผู้เข้าชมเว็บตั้ง 23 พฤศจิกายน  2553
real time web stats
บุคคลทั่วไป จังหวัดสงขลา จำนวน ๒ คน เข้าใช้บริการห้องบำรุงความรู้ ห้องสมุด พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ณ สวนประวัติศาสตร์ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ สงขลา วันท
•ต้อนรับและอำนวยความสะดวก กนกวรรณ ปะระวรรณ บรรณารักษ์ห้องบำรุงความรู้

 

(ข่าวจาก facebook)