สถิติผู้เข้าชมเว็บตั้ง 23 พฤศจิกายน  2553
real time web stats
โครงการอบรมวิชาชีพ ครั้งที่ ๖๓ (๙/๒๕๖๓) สนับสนุนงบประมาณจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา การจัดดอกไม้ เพื่อตกแต่งสถานที่ในโอกาสต่างๆ จัดให้ความรู้โดย
•ต้อนรับและอำนวยความสะดวกการฝึกอบรม กนกวรรณ ปะระวรรณ ภัชษนัญฑ์ เจริญมาก อส.ประภาส รัตนวิโรจน์

 

(ข่าวจาก facebook)