สถิติผู้เข้าชมเว็บตั้ง 23 พฤศจิกายน  2553
real time web stats
คณะชมรมฑูตอารยสถาปัตย์ จังหวัดสงขลา พร้อมสมาชิกจังหวัดในภาคใต้ จำนวน ๑๕ คน ทัศนศึกษาเยี่ยมชมหอประวัติ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓
•ต้อนรับและบรรยายนำชม สุนทรี ชูละเอียด นันทิกา ทิพย์มณี ยุวดี หนูคำสวน •ช่างเทคนิค ปริญญา สุวรรณโณ

 

(ข่าวจาก facebook)