สถิติผู้เข้าชมเว็บตั้ง 23 พฤศจิกายน  2553
real time web stats
โครงการอบรมวิชาชีพ ครั้งที่ ๖๒ (๕/๒๕๖๓) สนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา การทำช่อบูเก้ (ดอกไม้สดและดอกไม้แห้ง) และการผูกผ้าในงานพิธี จ
• ต้อนรับและอำนวยความสะดวกการฝึกอบรม กนกวรรณ ปะระวรรณ ภัชษนัญฑ์ เจริญมาก อส.ประภาส รัตนวิโรจน์

 

(ข่าวจาก facebook)