สถิติผู้เข้าชมเว็บตั้ง 23 พฤศจิกายน  2553
real time web stats
สำนักงานทรัพยากร​น้ำแห่งชาติ จัดประชุมโครงการศึกษาแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และบรรเทาอุทกภัย ทะเลสาบสงขลา จำนวน ๗๐ คน ใช้บริการห้องประชุมบ่มเพาะคนดี ณ สวนประว
• ต้อนรับและอำนวยความสะดวก ภัชษนัญฑ์ เจริญมาก ศุภกิจ อินทสระ เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ • อส.ประภาส รัตนวิโรจน์ เจ้าหน้าที่ช่วยงานมูลนิธิฯ

 

(ข่าวจาก facebook)