สถิติผู้เข้าชมเว็บตั้ง 23 พฤศจิกายน  2553
real time web stats
คณะครูและนักเรียน การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา จำนวน ๗๕ คน ทัศนศึกษาเยี่ยมชมหอประวัติ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ วันที่ ๒๖
•ต้อนรับและนำชม ยุวดี หนูคำสวน นันทิกา ทิพย์มณี •ช่างเทคนิค ปริญญา สุวรรณโณ

 

(ข่าวจาก facebook)