สถิติผู้เข้าชมเว็บตั้ง 23 พฤศจิกายน  2553
real time web stats
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ(สทป.)จัดแข่งขันจรวดประดิษฐ์โดยมีเยาวชนส่งจรวด ที่ประดิษฐ์ขึ้นเอง(มีนักศ
•ขอขอบพระคุณภาพและข้อมูล ผช.เจริญ ฉุ้นประดับ

 

(ข่าวจาก facebook)