สถิติผู้เข้าชมเว็บตั้ง 23 พฤศจิกายน  2553
real time web stats
คณะผู้เข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพ ครั้งที่ ๖๑ (๔/๒๕๖๓) งบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา การจัดช่อบูเก้ และผูกผ้าในงานพิธี วิทยากรโดย กศน.อำเภอสะเดา
•ต้อนรับและดูแลการฝึกอบรม กนกวรรณปะระวรรณ บรรณารักษ์ห้องบำรุงความรู้ •นภัส รัตนชาติ ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ •อส.ประภาส รัตนวิโรจน์ เจ้าหน้าที่ช่วยงานมูลนิธิฯ

 

(ข่าวจาก facebook)