สถิติผู้เข้าชมเว็บตั้ง 23 พฤศจิกายน  2553
real time web stats
คณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านปริก(กุก่องวิทยาคาร) อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา จำนวน ๔๗ คน ทัศนศึกษาเยี่ยมชมหอประวัติ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ และนั่งรถรางช
•วิทยากรนำชมหอประวัติฯ ยุวดี หนูคำสวน นันทิกา ทิพย์มณี สุนทรี ชูละเอียด •ช่างเทคนิค ปริญญา สุวรรณโณ •พลขับรถราง อส.ประภาส รัตนวิโรจน์

 

(ข่าวจาก facebook)