สถิติผู้เข้าชมเว็บตั้ง 23 พฤศจิกายน  2553
real time web stats
คณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านป่าชิง อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา จำนวน ๕๔ คน ทัศนศึกษาเยี่ยมชมห้องบำรุงความรู้ ห้องสมุดพลเอก เปรม ติณสูลานนท์ และนั่งรถรางช
•ต้อนรับและอำนวยความสะดวก กนกวรรณ ปะระวรรณ บรรณารักษ์ห้องบำรุงความรู้ •พลขับรถราง,นำชมป่า มญ.คลาย จันท์สุวรรณ์ อส.ประภาส รัตนวิโรจน์

 

(ข่าวจาก facebook)