สถิติผู้เข้าชมเว็บตั้ง 23 พฤศจิกายน  2553
real time web stats
อบอวลด้วยรัก...

          อบอวลด้วยรัก... (ดู : 849)
(ข่าวจาก facebook)
เวลาที่เราไม่มีอะไรเป็นของเราเลย

          เวลาที่เราไม่มีอะไรเป็นของเราเลย (ดู : 1920)
(ข่าวจาก facebook)
วันนี้ วันอังคารที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ เป็นวันที่ ๔๕๐ ในการถึงแก่อสัญกรรมของ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ๒ รัชกาล (๒๖ พฤษภาคม ๒๕

          วันนี้ วันอังคารที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ เป็นวันที่ ๔๕๐ ในการถึงแก่อสัญกรรมของ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ๒ รัชกาล (๒๖ พฤษภาคม ๒๕ (ดู : 1703)
(ข่าวจาก facebook)
วันนี้ วันจันทร์ที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ เป็นวันที่ ๔๔๙ ในการถึงแก่อสัญกรรมของ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ๒ รัชกาล (๒๖ พฤษภาคม ๒๕

          วันนี้ วันจันทร์ที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ เป็นวันที่ ๔๔๙ ในการถึงแก่อสัญกรรมของ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ๒ รัชกาล (๒๖ พฤษภาคม ๒๕ (ดู : 1784)
(ข่าวจาก facebook)
Ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country !!

          Ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country !! (ดู : 1818)
(ข่าวจาก facebook)
สวัสดีวันอาทิตย์ คิดสิ่งใดขอให้สมปรารถนา

          สวัสดีวันอาทิตย์ คิดสิ่งใดขอให้สมปรารถนา (ดู : 1804)
(ข่าวจาก facebook)
วันนี้ วันอาทิตย์ที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ เป็นวันที่ ๔๔๘ ในการถึงแก่อสัญกรรมของ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ๒ รัชกาล (๒๖ พฤษภาคม ๒

          วันนี้ วันอาทิตย์ที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ เป็นวันที่ ๔๔๘ ในการถึงแก่อสัญกรรมของ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ๒ รัชกาล (๒๖ พฤษภาคม ๒ (ดู : 1644)
(ข่าวจาก facebook)
คณะสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดสงขลา พร้อมคณะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาต้อนต้น และตอนปลาย ๖ อำเภอในจังหวัดสงขลา จำนวน ๑๐๙ คน เยี่ยมชมหอประวัติ พลเอก เปรม ติณสู

          คณะสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดสงขลา พร้อมคณะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาต้อนต้น และตอนปลาย ๖ อำเภอในจังหวัดสงขลา จำนวน ๑๐๙ คน เยี่ยมชมหอประวัติ พลเอก เปรม ติณสู (ดู : 1796)
(ข่าวจาก facebook)
วันนี้ วันเสาร์ที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ เป็นวันที่ ๔๔๗ ในการถึงแก่อสัญกรรมของ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ๒ รัชกาล (๒๖ พฤษภาคม ๒๕

          วันนี้ วันเสาร์ที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ เป็นวันที่ ๔๔๗ ในการถึงแก่อสัญกรรมของ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ๒ รัชกาล (๒๖ พฤษภาคม ๒๕ (ดู : 1948)
(ข่าวจาก facebook)
บุคคลทั่วไป จังหวัดสงขลา จำนวน ๓ คน ใช้บริการ ห้องบำรุงความรู้ ห้องสมุด พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ณ สวนประวัติศาสตร์ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ สงขลา วันที่

          บุคคลทั่วไป จังหวัดสงขลา จำนวน ๓ คน ใช้บริการ ห้องบำรุงความรู้ ห้องสมุด พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ณ สวนประวัติศาสตร์ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ สงขลา วันที่ (ดู : 1536)
(ข่าวจาก facebook)
วันนี้ วันศุกร์ที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ เป็นวันที่ ๔๔๖ ในการถึงแก่อสัญกรรมของ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ๒ รัชกาล (๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖

          วันนี้ วันศุกร์ที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ เป็นวันที่ ๔๔๖ ในการถึงแก่อสัญกรรมของ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ๒ รัชกาล (๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖ (ดู : 1489)
(ข่าวจาก facebook)
วันนี้ วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ เป็นวันที่ ๔๔๕ ในการถึงแก่อสัญกรรมของ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธานคงคมนตรีและรัฐบุรุษ ๒ รัชกาล (๒๖ พฤษภาคม

          วันนี้ วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ เป็นวันที่ ๔๔๕ ในการถึงแก่อสัญกรรมของ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธานคงคมนตรีและรัฐบุรุษ ๒ รัชกาล (๒๖ พฤษภาคม (ดู : 2260)
(ข่าวจาก facebook)
วันนี้ วันพุธที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ เป็นวันที่ ๔๔๔ ในการถึงแก่อสัญกรรมของ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ๒ รัชกาล (๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒)

          วันนี้ วันพุธที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ เป็นวันที่ ๔๔๔ ในการถึงแก่อสัญกรรมของ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ๒ รัชกาล (๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒) (ดู : 2226)
(ข่าวจาก facebook)
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

          เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (ดู : 1731)
(ข่าวจาก facebook)
วันนี้ วันอังคารที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ เป็นวันที่ ๔๔๓ ในการถึงแก่อสัญกรรมของ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ๒ รัชกาล (๒๖ พฤษภาคม ๒๕

          วันนี้ วันอังคารที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ เป็นวันที่ ๔๔๓ ในการถึงแก่อสัญกรรมของ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ๒ รัชกาล (๒๖ พฤษภาคม ๒๕ (ดู : 1740)
(ข่าวจาก facebook)
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ ความว่า

          สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ ความว่า (ดู : 1629)
(ข่าวจาก facebook)
ให้สวนประวัติศาสตร์ฯ บันทึกช่วงเวลาดีๆของคุณนะครับ

          ให้สวนประวัติศาสตร์ฯ บันทึกช่วงเวลาดีๆของคุณนะครับ (ดู : 1512)
(ข่าวจาก facebook)
วันนี้ วันจันทร์ที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ เป็นวันที่ ๔๔๒ ในการถึงแก่อสัญกรรมของ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ๒ รัชกาล (๒๖ พฤษภาคม ๒๕

          วันนี้ วันจันทร์ที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ เป็นวันที่ ๔๔๒ ในการถึงแก่อสัญกรรมของ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ๒ รัชกาล (๒๖ พฤษภาคม ๒๕ (ดู : 1545)
(ข่าวจาก facebook)
ภูเขาถูกมนุษย์ทำลายลงมาได้

          ภูเขาถูกมนุษย์ทำลายลงมาได้ (ดู : 2336)
(ข่าวจาก facebook)
“ลองอยู่ใกล้กับหัวใจของธรรมชาติ…และแยกตัวออกห่างชีวิตปัจจุบันสักครู่หนึ่ง และปีนขึ้นภูเขา และใช้เวลาหนึ่งสัปดาห์ในป่า มันจะช่วยล้างจิตวิญญาณของคุณให้ส

          “ลองอยู่ใกล้กับหัวใจของธรรมชาติ…และแยกตัวออกห่างชีวิตปัจจุบันสักครู่หนึ่ง และปีนขึ้นภูเขา และใช้เวลาหนึ่งสัปดาห์ในป่า มันจะช่วยล้างจิตวิญญาณของคุณให้ส (ดู : 1711)
(ข่าวจาก facebook)