สถิติผู้เข้าชมเว็บตั้ง 23 พฤศจิกายน  2553
real time web stats
คณะครูและนักเรียน โรงเรียนวัดแม่เปียะ อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา จำนวน ๑๔๕ คน นั่งรถรางชมสวนฯ เดินสะพานชมธรรมชาติศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศน์ป่าชายเลน เยี่

          คณะครูและนักเรียน โรงเรียนวัดแม่เปียะ อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา จำนวน ๑๔๕ คน นั่งรถรางชมสวนฯ เดินสะพานชมธรรมชาติศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศน์ป่าชายเลน เยี่ (ดู : 161)
(ข่าวจาก facebook)
คณะครูและนักเรียน โรงเรียนอนุบาลสตูล อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล จำนวน ๑๐๘ คน ทัศนศึกษาเยี่ยมชม หอประวัติ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ขอให้น้องๆมีความสุข สน

          คณะครูและนักเรียน โรงเรียนอนุบาลสตูล อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล จำนวน ๑๐๘ คน ทัศนศึกษาเยี่ยมชม หอประวัติ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ขอให้น้องๆมีความสุข สน (ดู : 125)
(ข่าวจาก facebook)
คณะครูและนักเรียน โรงเรียนวัดแม่เปียะ อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา จำนวน ๑๔๕ คน ทัศนศึกษาเยี่ยมชม หอประวัติ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ขอให้น้องๆ มีความสุข ส

          คณะครูและนักเรียน โรงเรียนวัดแม่เปียะ อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา จำนวน ๑๔๕ คน ทัศนศึกษาเยี่ยมชม หอประวัติ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ขอให้น้องๆ มีความสุข ส (ดู : 165)
(ข่าวจาก facebook)
คณะผู้เข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพ ครั้งที่ ๖๐ (๓/๒๕๖๓) งบประมาณ อบจ.สงขลา การแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพรในชุมชน การทำขิงดอง และไข่เค็มสมุนไพร วิทยากรโดย กศน.อ

          คณะผู้เข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพ ครั้งที่ ๖๐ (๓/๒๕๖๓) งบประมาณ อบจ.สงขลา การแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพรในชุมชน การทำขิงดอง และไข่เค็มสมุนไพร วิทยากรโดย กศน.อ (ดู : 169)
(ข่าวจาก facebook)
นักท่องเที่ยวบุคคลทั่วไป จาก กรุงเทพมหานคร จำนวน ๓ คน เยี่ยมชมหอประวัติ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ขอทุกท่านมีช่วงเวลาที่น่าประทับใจนะครับ วันที่ ๑๘ กุมภา

          นักท่องเที่ยวบุคคลทั่วไป จาก กรุงเทพมหานคร จำนวน ๓ คน เยี่ยมชมหอประวัติ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ขอทุกท่านมีช่วงเวลาที่น่าประทับใจนะครับ วันที่ ๑๘ กุมภา (ดู : 153)
(ข่าวจาก facebook)
คณะผู้เข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพ ครั้งที่ ๖๐ (๓/๒๕๖๓) งบประมาณ อบจ.สงขลา การแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพรในชุมชน การทำขิงดอง และไข่เค็มสมุนไพร วิทยากรโดย กศน.อ

          คณะผู้เข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพ ครั้งที่ ๖๐ (๓/๒๕๖๓) งบประมาณ อบจ.สงขลา การแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพรในชุมชน การทำขิงดอง และไข่เค็มสมุนไพร วิทยากรโดย กศน.อ (ดู : 175)
(ข่าวจาก facebook)
มูลนิธิสวนประวัติศาสตร์ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์

          มูลนิธิสวนประวัติศาสตร์ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ (ดู : 174)
(ข่าวจาก facebook)
ต้นพระศรีมหาโพธิ์ จากประเทศศรีลังกา

          ต้นพระศรีมหาโพธิ์ จากประเทศศรีลังกา (ดู : 147)
(ข่าวจาก facebook)
คณะครูและนักเรียน โรงเรียนคงคาวดี อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา จำนวน ๑๑ คน มาพักผ่อนหย่อนใจ ทำทานให้อาหารปลา บริเวณริมบึง ณ สวนประวัติศาสตร์ พลเอก เปรม

          คณะครูและนักเรียน โรงเรียนคงคาวดี อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา จำนวน ๑๑ คน มาพักผ่อนหย่อนใจ ทำทานให้อาหารปลา บริเวณริมบึง ณ สวนประวัติศาสตร์ พลเอก เปรม (ดู : 222)
(ข่าวจาก facebook)
คณะครูและนักเรียน โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จำนวน ๔๖ คน เยี่ยมชมและใช้บริการ ห้องบำรุงความรู้ ห้องสมุด พลเอก เป

          คณะครูและนักเรียน โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จำนวน ๔๖ คน เยี่ยมชมและใช้บริการ ห้องบำรุงความรู้ ห้องสมุด พลเอก เป (ดู : 147)
(ข่าวจาก facebook)
คณะครูและนักเรียน โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จำนวน ๔๖ คน ทัศนศึกษาเยี่ยมชม หอประวัติ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ขอใ

          คณะครูและนักเรียน โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จำนวน ๔๖ คน ทัศนศึกษาเยี่ยมชม หอประวัติ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ขอใ (ดู : 149)
(ข่าวจาก facebook)
เวลา ๐๙.๑๙ น.นาย บัญญัติ จันทน์เสนะ ประธานที่ปรึกษากรรมการมูลนิธิสวนประวัติศาสตร์ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ เป็นประธานในพิธี พร้อมนาย ชัยรัตน์ เสถียร อดี

          เวลา ๐๙.๑๙ น.นาย บัญญัติ จันทน์เสนะ ประธานที่ปรึกษากรรมการมูลนิธิสวนประวัติศาสตร์ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ เป็นประธานในพิธี พร้อมนาย ชัยรัตน์ เสถียร อดี (ดู : 130)
(ข่าวจาก facebook)
บุคคลทั่วไป จาก จังหวัดสงขลา จำนวน ๔ คน เยี่ยมชมและใช้บริการ ห้องบำรุงความรู้ ห้องสมุด พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ห้องสมุดในสวนประวัติศาสตร์ พลเอก เปรม ติ

          บุคคลทั่วไป จาก จังหวัดสงขลา จำนวน ๔ คน เยี่ยมชมและใช้บริการ ห้องบำรุงความรู้ ห้องสมุด พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ห้องสมุดในสวนประวัติศาสตร์ พลเอก เปรม ติ (ดู : 169)
(ข่าวจาก facebook)
คณะครูและนักเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านนากัน อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา จำนวน ๘๐ คน เยี่ยมชมและใช้บริการ ห้องบำรุงความรู้ ห้องสมุด พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ห้อง

          คณะครูและนักเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านนากัน อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา จำนวน ๘๐ คน เยี่ยมชมและใช้บริการ ห้องบำรุงความรู้ ห้องสมุด พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ห้อง (ดู : 192)
(ข่าวจาก facebook)
#ออกกำลังกายกันเถอะ #สุขภาพดี #เพื่อสุขภาพ #สวนประวัติศาสตร์พลเอกเปรมติณสูลานนท์สงขลา #สวนสาธารณะของคนสงขลา #สวนสาธารณะของคนทั้งประเทศ #สวนสวย

          #ออกกำลังกายกันเถอะ #สุขภาพดี #เพื่อสุขภาพ #สวนประวัติศาสตร์พลเอกเปรมติณสูลานนท์สงขลา #สวนสาธารณะของคนสงขลา #สวนสาธารณะของคนทั้งประเทศ #สวนสวย (ดู : 578)
(ข่าวจาก facebook)
คณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านแพร้ว อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา จำนวน ๗๓ คน ทัศนศึกษาเยี่ยมชม หอประวัติ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ และนั่งรถรางชมสวนประวัติศาสต

          คณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านแพร้ว อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา จำนวน ๗๓ คน ทัศนศึกษาเยี่ยมชม หอประวัติ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ และนั่งรถรางชมสวนประวัติศาสต (ดู : 187)
(ข่าวจาก facebook)
คณะครูและนักเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านนากัน อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา จำนวน ๘๐ คน ทัศนศึกษาเยี่ยมชม หอประวัติ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ และนั่งรถรางชมสวนประวัต

          คณะครูและนักเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านนากัน อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา จำนวน ๘๐ คน ทัศนศึกษาเยี่ยมชม หอประวัติ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ และนั่งรถรางชมสวนประวัต (ดู : 169)
(ข่าวจาก facebook)
คณะครูและนักเรียน โรงเรียนวัดแม่เปียะ อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา จำนวน ๖๐ คน ทัศนศึกษาเยี่ยมชม หอประวัติ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ และนั่งรถรางชมสวนประวัต

          คณะครูและนักเรียน โรงเรียนวัดแม่เปียะ อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา จำนวน ๖๐ คน ทัศนศึกษาเยี่ยมชม หอประวัติ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ และนั่งรถรางชมสวนประวัต (ดู : 174)
(ข่าวจาก facebook)
ยามเย็นแวะมา เดินชิลล์ๆ..ปั่นจักรยาน..วิ่ง..เล่นเครื่องเล่นออกกำลังกาย ปูเสื่อทานข้าวปิคนิค..ทำทานให้อาหารปลาริมบึง สบายใจๆ กันนะครับ

          ยามเย็นแวะมา เดินชิลล์ๆ..ปั่นจักรยาน..วิ่ง..เล่นเครื่องเล่นออกกำลังกาย ปูเสื่อทานข้าวปิคนิค..ทำทานให้อาหารปลาริมบึง สบายใจๆ กันนะครับ (ดู : 138)
(ข่าวจาก facebook)
คณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านลานช้างมิตรภาพที่ ๔๕ อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง จำนวน ๔๕ คน ทัศนศึกษาเยี่ยมชม หอประวัติ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ และนั่งร

          คณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านลานช้างมิตรภาพที่ ๔๕ อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง จำนวน ๔๕ คน ทัศนศึกษาเยี่ยมชม หอประวัติ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ และนั่งร (ดู : 157)
(ข่าวจาก facebook)