สถิติผู้เข้าชมเว็บตั้ง 23 พฤศจิกายน  2553
real time web stats
คณะมูลนิธิพลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ค่ายกรมหลวงสงขลานครินทร์ นำโดย นาวาโท นพนัย สวนเดิมบาง ผบ.พัน ร.๘ และ พจอ. สุพจน์ สุขขัง พร้อมกำลังพลจากกองพันทหารราบ

          คณะมูลนิธิพลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ค่ายกรมหลวงสงขลานครินทร์ นำโดย นาวาโท นพนัย สวนเดิมบาง ผบ.พัน ร.๘ และ พจอ. สุพจน์ สุขขัง พร้อมกำลังพลจากกองพันทหารราบ (ดู : 1145)
(ข่าวจาก facebook)
วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓

          วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ (ดู : 1024)
(ข่าวจาก facebook)
วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ มูลนิธิ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ค่ายกรมหลวงสงขลานครินทร์ นำโดย นาวาโท นพนัย สวนเดิมบาง ผบ.พัน ร.๘ และ พจอ. สุพจน์ สุขขัง พร้อมกำ

          วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ มูลนิธิ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ค่ายกรมหลวงสงขลานครินทร์ นำโดย นาวาโท นพนัย สวนเดิมบาง ผบ.พัน ร.๘ และ พจอ. สุพจน์ สุขขัง พร้อมกำ (ดู : 1422)
(ข่าวจาก facebook)
วันนี้ วันจันทร์ที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ เป็นวันที่ ๔๕๖ ในการถึงแก่อสัญกรรมของ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ๒ รัชกาล (๒๖ พฤษภาคม ๒๕

          วันนี้ วันจันทร์ที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ เป็นวันที่ ๔๕๖ ในการถึงแก่อสัญกรรมของ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ๒ รัชกาล (๒๖ พฤษภาคม ๒๕ (ดู : 1145)
(ข่าวจาก facebook)
ต้นพระศรีมหาโพธิ์ จาก ประเทศศรีลังกา

          ต้นพระศรีมหาโพธิ์ จาก ประเทศศรีลังกา (ดู : 1121)
(ข่าวจาก facebook)
วันนี้ วันอาทิตย์ที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ เป็นวันที่ ๔๕๕ ในการถึงแก่อสัญกรรมของ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ๒ รัชกาล (๒๖ พฤษภาคม ๒

          วันนี้ วันอาทิตย์ที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ เป็นวันที่ ๔๕๕ ในการถึงแก่อสัญกรรมของ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ๒ รัชกาล (๒๖ พฤษภาคม ๒ (ดู : 1240)
(ข่าวจาก facebook)
คณะนักเรียนโรงเรียนสงขลาวิทยาคม อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา จำนวน ๑๕ คน เยี่ยมชมหอประวัติ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๓

          คณะนักเรียนโรงเรียนสงขลาวิทยาคม อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา จำนวน ๑๕ คน เยี่ยมชมหอประวัติ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ (ดู : 1104)
(ข่าวจาก facebook)
นักท่องเที่ยวบุคคลทั่วไป จาก กรุงเทพมหานคร และจังหวัดสงขลา จำนวน ๔ คน เยี่ยมชมหอประวัติ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๓

          นักท่องเที่ยวบุคคลทั่วไป จาก กรุงเทพมหานคร และจังหวัดสงขลา จำนวน ๔ คน เยี่ยมชมหอประวัติ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ (ดู : 834)
(ข่าวจาก facebook)
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทาน ภาพวาดฝีพระหัตถ์

          พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทาน ภาพวาดฝีพระหัตถ์ (ดู : 735)
(ข่าวจาก facebook)
วันนี้ วันเสาร์ที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ เป็นวันที่ ๔๕๔ ในการถึงแก่อสัญกรรมของ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ๒ รัชกาล (๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖

          วันนี้ วันเสาร์ที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ เป็นวันที่ ๔๕๔ ในการถึงแก่อสัญกรรมของ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ๒ รัชกาล (๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖ (ดู : 934)
(ข่าวจาก facebook)
๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓

          ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ (ดู : 872)
(ข่าวจาก facebook)
บุคคลทั่วไป จังหวัดสงขลา ใช้บริการ ห้องบำรุงความรู้ ห้องสมุด พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ณ สวนประวัติศาสตร์ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ สงขลา วันที่ ๒๑ สิงหาคม

          บุคคลทั่วไป จังหวัดสงขลา ใช้บริการ ห้องบำรุงความรู้ ห้องสมุด พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ณ สวนประวัติศาสตร์ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ สงขลา วันที่ ๒๑ สิงหาคม (ดู : 689)
(ข่าวจาก facebook)
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนพัฒนาวิทยา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

          คณะครูและนักเรียนโรงเรียนพัฒนาวิทยา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา (ดู : 1157)
(ข่าวจาก facebook)
วันนี้ วันศุกร์ที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ เป็นวันที่ ๔๕๓ ในการถึงแก่อสัญกรรมของ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ๒ รัชกาล (๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖

          วันนี้ วันศุกร์ที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ เป็นวันที่ ๔๕๓ ในการถึงแก่อสัญกรรมของ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ๒ รัชกาล (๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖ (ดู : 1018)
(ข่าวจาก facebook)
บุคคลทั่วไป จังหวัดสงขลา ใช้บริการห้องบำรุงความรู้ ห้องสมุด พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ณ สวนประวัติศาสตร์ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ สงขลา วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒

          บุคคลทั่วไป จังหวัดสงขลา ใช้บริการห้องบำรุงความรู้ ห้องสมุด พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ณ สวนประวัติศาสตร์ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ สงขลา วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒ (ดู : 1643)
(ข่าวจาก facebook)
นักท่องเที่ยวบุคคลทั่วไป จาก จังหวัดตรัง จำนวน ๕ คน เยี่ยมชมหอประวัติ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓

          นักท่องเที่ยวบุคคลทั่วไป จาก จังหวัดตรัง จำนวน ๕ คน เยี่ยมชมหอประวัติ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ (ดู : 1844)
(ข่าวจาก facebook)
วันนี้ วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ เป็นวันที่ ๔๕๒ ในการถึงแก่อสัญกรรมของ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ๒ รัชกาล (๒๖ พฤษภาคม

          วันนี้ วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ เป็นวันที่ ๔๕๒ ในการถึงแก่อสัญกรรมของ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ๒ รัชกาล (๒๖ พฤษภาคม (ดู : 2251)
(ข่าวจาก facebook)
ยามเย็น..สูดอากาศดีๆ

          ยามเย็น..สูดอากาศดีๆ (ดู : 2071)
(ข่าวจาก facebook)
“การนั่งในที่ร่มในวันที่อากาศดี และการชมวิวเป็นเครื่องดื่มที่สมบูรณ์แบบที่สุด”

          “การนั่งในที่ร่มในวันที่อากาศดี และการชมวิวเป็นเครื่องดื่มที่สมบูรณ์แบบที่สุด” (ดู : 2287)
(ข่าวจาก facebook)
วันนี้ วันพุธที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ เป็นวันที่ ๔๕๑ ในการถึงแก่อสัญกรรมของ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ๒ รัชกาล (๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒)

          วันนี้ วันพุธที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ เป็นวันที่ ๔๕๑ ในการถึงแก่อสัญกรรมของ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ๒ รัชกาล (๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒) (ดู : 1642)
(ข่าวจาก facebook)