สถิติผู้เข้าชมเว็บตั้ง 23 พฤศจิกายน  2553
real time web stats
คณะนักเรียน โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ จังหวัดสงขลา จำนวน ๙ คน เข้าใช้บริการคอมพิวเตอร์สืบค้นข้อมูลเพื่อประกอบการเรียนการสอน ห้องบำรุงความรู้ ห้องสม

          คณะนักเรียน โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ จังหวัดสงขลา จำนวน ๙ คน เข้าใช้บริการคอมพิวเตอร์สืบค้นข้อมูลเพื่อประกอบการเรียนการสอน ห้องบำรุงความรู้ ห้องสม (ดู : 6547)
(ข่าวจาก facebook)
คณะผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการอบรมวิชาชีพ ครั้งที่ ๖๔ (๑๐/๒๕๖๓) สนับสนุนงบประมาณจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา การจัดกระเช้าของขวัญ และโบว์ประดิษฐ์

          คณะผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการอบรมวิชาชีพ ครั้งที่ ๖๔ (๑๐/๒๕๖๓) สนับสนุนงบประมาณจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา การจัดกระเช้าของขวัญ และโบว์ประดิษฐ์ (ดู : 2856)
(ข่าวจาก facebook)
โครงการอบรมวิชาชีพ ครั้งที่ ๖๔ (๑๐/๒๕๖๓) สนับสนุนงบประมาณจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา การจัดกระเช้าของขวัญและโบว์ประดิษฐ์ จัดฝึกอบรม โดยวิทยากรจา

          โครงการอบรมวิชาชีพ ครั้งที่ ๖๔ (๑๐/๒๕๖๓) สนับสนุนงบประมาณจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา การจัดกระเช้าของขวัญและโบว์ประดิษฐ์ จัดฝึกอบรม โดยวิทยากรจา (ดู : 3934)
(ข่าวจาก facebook)
นักท่องเที่ยว บุคคลทั่วไป จากจังหวัดสงขลา จำนวน ๖ คน เยี่ยมชมหอประวัติ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓

          นักท่องเที่ยว บุคคลทั่วไป จากจังหวัดสงขลา จำนวน ๖ คน เยี่ยมชมหอประวัติ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ (ดู : 5395)
(ข่าวจาก facebook)
วันนี้ วันศุกร์ที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ เป็นวันที่ ๔๖๐ ในการถึงแก่อสัญกรรมของ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ๒ รัชกาล (๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖

          วันนี้ วันศุกร์ที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ เป็นวันที่ ๔๖๐ ในการถึงแก่อสัญกรรมของ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ๒ รัชกาล (๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖ (ดู : 6432)
(ข่าวจาก facebook)
บุคคลทั่วไป จังหวัดสงขลา จำนวน ๒ คน เข้าใช้บริการห้องบำรุงความรู้ ห้องสมุด พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ณ สวนประวัติศาสตร์ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ สงขลา วันท

          บุคคลทั่วไป จังหวัดสงขลา จำนวน ๒ คน เข้าใช้บริการห้องบำรุงความรู้ ห้องสมุด พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ณ สวนประวัติศาสตร์ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ สงขลา วันท (ดู : 5163)
(ข่าวจาก facebook)
โครงการอบรมวิชาชีพ ครั้งที่ ๖๓ (๙/๒๕๖๓) สนับสนุนงบประมาณจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา การจัดดอกไม้ เพื่อตกแต่งสถานที่ในโอกาสต่างๆ จัดให้ความรู้โดย

          โครงการอบรมวิชาชีพ ครั้งที่ ๖๓ (๙/๒๕๖๓) สนับสนุนงบประมาณจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา การจัดดอกไม้ เพื่อตกแต่งสถานที่ในโอกาสต่างๆ จัดให้ความรู้โดย (ดู : 3852)
(ข่าวจาก facebook)
“มองลึกเข้าไปในธรรมชาติแล้วคุณจะเข้าใจทุกอย่างดีขึ้น”✌️

          “มองลึกเข้าไปในธรรมชาติแล้วคุณจะเข้าใจทุกอย่างดีขึ้น”✌️ (ดู : 3856)
(ข่าวจาก facebook)
คณะชมรมฑูตอารยสถาปัตย์ จังหวัดสงขลา พร้อมสมาชิกจังหวัดในภาคใต้ จำนวน ๑๕ คน ทัศนศึกษาเยี่ยมชมหอประวัติ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓

          คณะชมรมฑูตอารยสถาปัตย์ จังหวัดสงขลา พร้อมสมาชิกจังหวัดในภาคใต้ จำนวน ๑๕ คน ทัศนศึกษาเยี่ยมชมหอประวัติ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ (ดู : 5959)
(ข่าวจาก facebook)
วันนี้ วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ เป็นวันที่ ๔๕๙ ในการถึงแก่อสัญกรรมของ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ๒ รัชกาล (๒๖ พฤษภาคม

          วันนี้ วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ เป็นวันที่ ๔๕๙ ในการถึงแก่อสัญกรรมของ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ๒ รัชกาล (๒๖ พฤษภาคม (ดู : 6067)
(ข่าวจาก facebook)
ที่มาของรัฐบุรุษ

          ที่มาของรัฐบุรุษ (ดู : 5721)
(ข่าวจาก facebook)
โครงการอบรมวิชาชีพ ครั้งที่ ๖๒ (๕/๒๕๖๓) สนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา การทำช่อบูเก้ (ดอกไม้สดและดอกไม้แห้ง) และการผูกผ้าในงานพิธี จ

          โครงการอบรมวิชาชีพ ครั้งที่ ๖๒ (๕/๒๕๖๓) สนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา การทำช่อบูเก้ (ดอกไม้สดและดอกไม้แห้ง) และการผูกผ้าในงานพิธี จ (ดู : 4817)
(ข่าวจาก facebook)
วันนี้ วันพุธที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ เป็นวันครบรอบ ๑๐๐ ปี ชาตกาล และเป็นวันที่ ๔๕๘ ในการถึงแก่อสัญกรรมของ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบ

          วันนี้ วันพุธที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ เป็นวันครบรอบ ๑๐๐ ปี ชาตกาล และเป็นวันที่ ๔๕๘ ในการถึงแก่อสัญกรรมของ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบ (ดู : 3326)
(ข่าวจาก facebook)
คณะฝ่ายภูมิทัศน์ สวนประวัติศาสตร์ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ สงขลา เยี่ยมชมหอประวัติ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ จำนวน ๑๑ คน วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓

          คณะฝ่ายภูมิทัศน์ สวนประวัติศาสตร์ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ สงขลา เยี่ยมชมหอประวัติ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ จำนวน ๑๑ คน วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ (ดู : 5973)
(ข่าวจาก facebook)
สำนักงานทรัพยากร​น้ำแห่งชาติ จัดประชุมโครงการศึกษาแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และบรรเทาอุทกภัย ทะเลสาบสงขลา จำนวน ๗๐ คน ใช้บริการห้องประชุมบ่มเพาะคนดี ณ สวนประว

          สำนักงานทรัพยากร​น้ำแห่งชาติ จัดประชุมโครงการศึกษาแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และบรรเทาอุทกภัย ทะเลสาบสงขลา จำนวน ๗๐ คน ใช้บริการห้องประชุมบ่มเพาะคนดี ณ สวนประว (ดู : 5221)
(ข่าวจาก facebook)
นักท่องเที่ยวบุคคลทั่วไป จาก กรุงเทพมหานคร จำนวน ๒ คน เยี่ยมชมหอประวัติ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓

          นักท่องเที่ยวบุคคลทั่วไป จาก กรุงเทพมหานคร จำนวน ๒ คน เยี่ยมชมหอประวัติ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ (ดู : 4731)
(ข่าวจาก facebook)
คณะครูและนักเรียน การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา จำนวน ๗๕ คน ทัศนศึกษาเยี่ยมชมหอประวัติ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ วันที่ ๒๖

          คณะครูและนักเรียน การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา จำนวน ๗๕ คน ทัศนศึกษาเยี่ยมชมหอประวัติ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ วันที่ ๒๖ (ดู : 3378)
(ข่าวจาก facebook)
ประมวลภาพพิธีบำเพ็ญกุศล แด่ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ในโอกาสวันครบรอบ ๑๐๐ ปี ชาตกาล พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรี และรัฐบุรุษ

          ประมวลภาพพิธีบำเพ็ญกุศล แด่ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ในโอกาสวันครบรอบ ๑๐๐ ปี ชาตกาล พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรี และรัฐบุรุษ (ดู : 4816)
(ข่าวจาก facebook)
วันนี้ วันอังคารที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ เป็นวันที่ ๔๕๗ ในการถึงแก่อสัญกรรมของ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ๒ รัชกาล (๒๖ พฤษภาคม ๒๕

          วันนี้ วันอังคารที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ เป็นวันที่ ๔๕๗ ในการถึงแก่อสัญกรรมของ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ๒ รัชกาล (๒๖ พฤษภาคม ๒๕ (ดู : 4627)
(ข่าวจาก facebook)
วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ มูลนิธิ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ค่ายกรมหลวงสงขลานครินทร์ นำโดย นาวาโท นพนัย สวนเดิมบาง ผบ.พัน ร.๘ และ พจอ. สุพจน์ สุขขัง พร้อมกำ

          วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ มูลนิธิ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ค่ายกรมหลวงสงขลานครินทร์ นำโดย นาวาโท นพนัย สวนเดิมบาง ผบ.พัน ร.๘ และ พจอ. สุพจน์ สุขขัง พร้อมกำ (ดู : 8650)
(ข่าวจาก facebook)