สถิติผู้เข้าชมเว็บตั้ง 23 พฤศจิกายน  2553
real time web stats
พระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ความตอนหนึ่งว่า

          พระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ความตอนหนึ่งว่า (ดู : 344)
(ข่าวจาก facebook)
พระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ความตอนหนึ่งว่า

          พระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ความตอนหนึ่งว่า (ดู : 128)
(ข่าวจาก facebook)
คณะครูและนักเรียน โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา จำนวน ๖๕ คน โครงการโรงเรียนคุณธรรม จัด กิจกรรม เด็กดีมีจิตอาสา ปลูกป่าชายเลน คร

          คณะครูและนักเรียน โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา จำนวน ๖๕ คน โครงการโรงเรียนคุณธรรม จัด กิจกรรม เด็กดีมีจิตอาสา ปลูกป่าชายเลน คร (ดู : 152)
(ข่าวจาก facebook)
#ออกกำลังกายกันเถอะ #สุขภาพดี #เพื่อสุขภาพ #สวนประวัติศาสตร์พลเอกเปรมติณสูลานนท์สงขลา #สวนสาธารณะของคนสงขลา #สวนสาธารณะของคนทั้งประเทศ #สวนสวย

          #ออกกำลังกายกันเถอะ #สุขภาพดี #เพื่อสุขภาพ #สวนประวัติศาสตร์พลเอกเปรมติณสูลานนท์สงขลา #สวนสาธารณะของคนสงขลา #สวนสาธารณะของคนทั้งประเทศ #สวนสวย (ดู : 139)
(ข่าวจาก facebook)
พระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ความตอนหนึ่งว่า

          พระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ความตอนหนึ่งว่า (ดู : 438)
(ข่าวจาก facebook)
นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา จังหวัดสงขลา จำนวน ๑๓ คน ขอใช้พื้นที่ห้องบำรุงความรู้ และภายในสวนประวัติศาสตร์ พลเอก เปรม ติณสู

          นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา จังหวัดสงขลา จำนวน ๑๓ คน ขอใช้พื้นที่ห้องบำรุงความรู้ และภายในสวนประวัติศาสตร์ พลเอก เปรม ติณสู (ดู : 149)
(ข่าวจาก facebook)
คณะองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ พร้อมคณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านช่องพลี อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ จำนวน ๑๐๓ คน

          คณะองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ พร้อมคณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านช่องพลี อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ จำนวน ๑๐๓ คน (ดู : 328)
(ข่าวจาก facebook)
คณะผู้สูงวัยโรงพยาบาลแว้ง อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส จำนวน ๕๐ คน เยี่ยมชมหอประวัติ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ และนั่งรถรางชมสวนประวัติ พลเอก เปรม ติณสูลานน

          คณะผู้สูงวัยโรงพยาบาลแว้ง อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส จำนวน ๕๐ คน เยี่ยมชมหอประวัติ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ และนั่งรถรางชมสวนประวัติ พลเอก เปรม ติณสูลานน (ดู : 170)
(ข่าวจาก facebook)
คณะองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ พร้อมคณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านช่องพลี อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ จำนวน ๑๐๓ คน

          คณะองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ พร้อมคณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านช่องพลี อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ จำนวน ๑๐๓ คน (ดู : 709)
(ข่าวจาก facebook)
บุคคลทั่วไปจาก จังหวัดสงขลา จำนวน ๓ คน เยี่ยมชมหอประวัติ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ขอทุกท่านมีช่วงเวลาที่น่าประทับใจนะครับ วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

          บุคคลทั่วไปจาก จังหวัดสงขลา จำนวน ๓ คน เยี่ยมชมหอประวัติ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ขอทุกท่านมีช่วงเวลาที่น่าประทับใจนะครับ วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ (ดู : 428)
(ข่าวจาก facebook)
คณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ่อเกดวิจิตรวิทยา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา จำนวน ๑๗๕ คน ทัศนศึกษาเยี่ยมชม สวนประวัติศาสตร์ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ สงขลา วันที

          คณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ่อเกดวิจิตรวิทยา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา จำนวน ๑๗๕ คน ทัศนศึกษาเยี่ยมชม สวนประวัติศาสตร์ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ สงขลา วันที (ดู : 189)
(ข่าวจาก facebook)
มูลนิธิสวนประวัติศาสตร์ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ให้การต้อนรับ คณะครูและนักเรียน โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา จำนวน ๑๒๐ คน

          มูลนิธิสวนประวัติศาสตร์ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ให้การต้อนรับ คณะครูและนักเรียน โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา จำนวน ๑๒๐ คน (ดู : 264)
(ข่าวจาก facebook)
คณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านแพร้ว อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา จำนวน ๖๔ คน ทัศนศึกษาเยี่ยมชม หอประวัติ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ เข้าใช้บริการห้องบำรุงความรู

          คณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านแพร้ว อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา จำนวน ๖๔ คน ทัศนศึกษาเยี่ยมชม หอประวัติ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ เข้าใช้บริการห้องบำรุงความรู (ดู : 170)
(ข่าวจาก facebook)
คณะครูและนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อดาน อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา จำนวน ๓๕ คน เยี่ยมชมและใช้บริการห้องบำรุงความรู้ ห้องสมุด พ

          คณะครูและนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อดาน อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา จำนวน ๓๕ คน เยี่ยมชมและใช้บริการห้องบำรุงความรู้ ห้องสมุด พ (ดู : 151)
(ข่าวจาก facebook)
รายงานสถานการณ์ผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

          รายงานสถานการณ์ผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ดู : 67)
(ข่าวจาก facebook)
คณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านขนุน อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา จำนวน ๔๐ คน เยี่ยมชมและใช้บริการ ห้องบำรุงความรู้ ห้องสมุด พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ และนั่ง

          คณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านขนุน อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา จำนวน ๔๐ คน เยี่ยมชมและใช้บริการ ห้องบำรุงความรู้ ห้องสมุด พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ และนั่ง (ดู : 186)
(ข่าวจาก facebook)
แถลงการณ์โรงพยาบาลสงขลานครินทร์

          แถลงการณ์โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ (ดู : 434)
(ข่าวจาก facebook)
มูลนิธิสวนประวัติศาสตร์ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ให้การต้อนรับ คณะครูและนักเรียน โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา จำนวน ๑๒๐ คน จัดกิ

          มูลนิธิสวนประวัติศาสตร์ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ให้การต้อนรับ คณะครูและนักเรียน โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา จำนวน ๑๒๐ คน จัดกิ (ดู : 306)
(ข่าวจาก facebook)
แถลงการณ์โรงพยาบาลสงขลานครินทร์

          แถลงการณ์โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ (ดู : 98)
(ข่าวจาก facebook)
คณะครูและนักเรียน โรงเรียนอนุบาลสตูล อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล จำนวน ๑๐๘ คน เยี่ยมชมและใช้บริการห้องบำรุงความรู้ ห้องสมุด พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ณ ส

          คณะครูและนักเรียน โรงเรียนอนุบาลสตูล อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล จำนวน ๑๐๘ คน เยี่ยมชมและใช้บริการห้องบำรุงความรู้ ห้องสมุด พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ณ ส (ดู : 132)
(ข่าวจาก facebook)