สถิติผู้เข้าชมเว็บตั้ง 23 พฤศจิกายน  2553
real time web stats
วันนี้ วันจันทร์ที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๓ เป็นวันที่ ๔๗๐ ในการถึงแก่อสัญกรรมของ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ๒ รัชกาล (๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖

          วันนี้ วันจันทร์ที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๓ เป็นวันที่ ๔๗๐ ในการถึงแก่อสัญกรรมของ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ๒ รัชกาล (๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖ (ดู : 8512)
(ข่าวจาก facebook)
วันนี้ วันอาทิตย์ที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๓ เป็นวันที่ ๔๖๙ ในการถึงแก่อสัญกรรมของ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ๒ รัชกาล (๒๖ พฤษภาคม ๒๕

          วันนี้ วันอาทิตย์ที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๓ เป็นวันที่ ๔๖๙ ในการถึงแก่อสัญกรรมของ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ๒ รัชกาล (๒๖ พฤษภาคม ๒๕ (ดู : 8771)
(ข่าวจาก facebook)
ในหลวง พระราชทานภาพวาดฝีพระหัตถ์ เป็นกำลังใจพสกนิกรไทย

          ในหลวง พระราชทานภาพวาดฝีพระหัตถ์ เป็นกำลังใจพสกนิกรไทย (ดู : 10371)
(ข่าวจาก facebook)
มูลนิธิสวนประวัติศาสตร์ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ให้การต้อนรับ

          มูลนิธิสวนประวัติศาสตร์ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ให้การต้อนรับ (ดู : 3090)
(ข่าวจาก facebook)
วันนี้ วันเสาร์ที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๓ เป็นวันที่ ๔๖๘ ในการถึงแก่อสัญกรรมของ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ๒ รัชกาล (๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒

          วันนี้ วันเสาร์ที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๓ เป็นวันที่ ๔๖๘ ในการถึงแก่อสัญกรรมของ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ๒ รัชกาล (๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ (ดู : 8925)
(ข่าวจาก facebook)
ภาพยามค่ำคืน องค์หลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืด สงขลา ณ สวนประวัติศาสตร์ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ สงขลา

          ภาพยามค่ำคืน องค์หลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืด สงขลา ณ สวนประวัติศาสตร์ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ สงขลา (ดู : 10125)
(ข่าวจาก facebook)
วันนี้ วันศุกร์ที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๓ เป็นวันที่ ๔๖๗ ในการถึงแก่อสัญกรรมของ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ๒ รัชกาล (๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒

          วันนี้ วันศุกร์ที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๓ เป็นวันที่ ๔๖๗ ในการถึงแก่อสัญกรรมของ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ๒ รัชกาล (๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ (ดู : 8360)
(ข่าวจาก facebook)
คณะเทศบาลตำบลคูเต่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด นำเด็กเล็กของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนบ้านเหนือ,ศูนย์พ

          คณะเทศบาลตำบลคูเต่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด นำเด็กเล็กของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนบ้านเหนือ,ศูนย์พ (ดู : 2263)
(ข่าวจาก facebook)
คณะนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาคณิตศาสตร์ ชั้นปีที่ ๓ จำนวน ๖ คน ทัศนศึกษาเยี่ยมชมหอประวัติ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์

          คณะนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาคณิตศาสตร์ ชั้นปีที่ ๓ จำนวน ๖ คน ทัศนศึกษาเยี่ยมชมหอประวัติ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ (ดู : 2782)
(ข่าวจาก facebook)
คณะครูและนักเรียน โรงเรียนศรีนครินทร์วิทยานุเคราะห์ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา จำนวน ๒๖ คน ทัศนศึกษาเยี่ยมชม หอประวัติ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ และนั่งรถรา

          คณะครูและนักเรียน โรงเรียนศรีนครินทร์วิทยานุเคราะห์ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา จำนวน ๒๖ คน ทัศนศึกษาเยี่ยมชม หอประวัติ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ และนั่งรถรา (ดู : 9553)
(ข่าวจาก facebook)
วันนี้ วันพฤหัสบดีที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๓ เป็นวันที่ ๔๖๖ ในการถึงแก่อสัญกรรมของ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ๒ รัชกาล (๒๖ พฤษภาคม ๒

          วันนี้ วันพฤหัสบดีที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๓ เป็นวันที่ ๔๖๖ ในการถึงแก่อสัญกรรมของ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ๒ รัชกาล (๒๖ พฤษภาคม ๒ (ดู : 9007)
(ข่าวจาก facebook)
“ถึงโลกจะวุ่นวายแค่ไหน อยู่ที่เราจะวางใจให้อยู่ตรงนั้น หรือก้าวออกมา”

          “ถึงโลกจะวุ่นวายแค่ไหน อยู่ที่เราจะวางใจให้อยู่ตรงนั้น หรือก้าวออกมา” (ดู : 9228)
(ข่าวจาก facebook)
วันนี้ วันพุธที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๓ เป็นวันที่ ๔๖๕ ในการถึงแก่อสัญกรรมของ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ๒ รัชกาล (๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒)

          วันนี้ วันพุธที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๓ เป็นวันที่ ๔๖๕ ในการถึงแก่อสัญกรรมของ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ๒ รัชกาล (๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒) (ดู : 6259)
(ข่าวจาก facebook)
วันนี้ วันอังคารที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๓ เป็นวันที่ ๔๖๔ ในการถึงแก่อสัญกรรมของ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ๒ รัชกาล (๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖

          วันนี้ วันอังคารที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๓ เป็นวันที่ ๔๖๔ ในการถึงแก่อสัญกรรมของ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ๒ รัชกาล (๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖ (ดู : 6697)
(ข่าวจาก facebook)
วันนี้ วันจันทร์ที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ เป็นวันที่ ๔๖๓ ในการถึงแก่อสัญกรรมของ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ๒ รัชกาล (๒๖ พฤษภาคม ๒๕

          วันนี้ วันจันทร์ที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ เป็นวันที่ ๔๖๓ ในการถึงแก่อสัญกรรมของ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ๒ รัชกาล (๒๖ พฤษภาคม ๒๕ (ดู : 9574)
(ข่าวจาก facebook)
ไม่มีอะไรรู้สึกดีไปกว่า การอยู่ในรูปร่างที่ฟิต..และสุขภาพดี

          ไม่มีอะไรรู้สึกดีไปกว่า การอยู่ในรูปร่างที่ฟิต..และสุขภาพดี (ดู : 2393)
(ข่าวจาก facebook)
วันนี้ วันอาทิตย์ที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ เป็นวันที่ ๔๖๒ ในการถึงแก่อสัญกรรมของ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ๒ รัชกาล (๒๖ พฤษภาคม ๒

          วันนี้ วันอาทิตย์ที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ เป็นวันที่ ๔๖๒ ในการถึงแก่อสัญกรรมของ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ๒ รัชกาล (๒๖ พฤษภาคม ๒ (ดู : 9531)
(ข่าวจาก facebook)
โปรดเกล้าฯ รับโรงพยาบาล ของเรือนจำทั่วประเทศ

          โปรดเกล้าฯ รับโรงพยาบาล ของเรือนจำทั่วประเทศ (ดู : 4025)
(ข่าวจาก facebook)
วันนี้ วันเสาร์ที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ เป็นวันที่ ๔๖๑ ในการถึงแก่อสัญกรรมของ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ๒ รัชกาล (๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖

          วันนี้ วันเสาร์ที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ เป็นวันที่ ๔๖๑ ในการถึงแก่อสัญกรรมของ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ๒ รัชกาล (๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖ (ดู : 8954)
(ข่าวจาก facebook)
บุคคลทั่วไป จากจังหวัดสงขลา เข้าใช้บริการห้องบำรุงความรู้ ห้องสมุด พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ณ สวนประวัติศาสตร์ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ สงขลา วันที่ ๒๘ สิ

          บุคคลทั่วไป จากจังหวัดสงขลา เข้าใช้บริการห้องบำรุงความรู้ ห้องสมุด พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ณ สวนประวัติศาสตร์ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ สงขลา วันที่ ๒๘ สิ (ดู : 10320)
(ข่าวจาก facebook)