สถิติผู้เข้าชมเว็บตั้ง 23 พฤศจิกายน  2553
real time web stats
วันนี้ วันจันทร์ที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๓ เป็นวันที่ ๔๗๐ ในการถึงแก่อสัญกรรมของ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ๒ รัชกาล (๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖

          วันนี้ วันจันทร์ที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๓ เป็นวันที่ ๔๗๐ ในการถึงแก่อสัญกรรมของ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ๒ รัชกาล (๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖ (ดู : 618)
(ข่าวจาก facebook)
วันนี้ วันอาทิตย์ที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๓ เป็นวันที่ ๔๖๙ ในการถึงแก่อสัญกรรมของ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ๒ รัชกาล (๒๖ พฤษภาคม ๒๕

          วันนี้ วันอาทิตย์ที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๓ เป็นวันที่ ๔๖๙ ในการถึงแก่อสัญกรรมของ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ๒ รัชกาล (๒๖ พฤษภาคม ๒๕ (ดู : 688)
(ข่าวจาก facebook)
ในหลวง พระราชทานภาพวาดฝีพระหัตถ์ เป็นกำลังใจพสกนิกรไทย

          ในหลวง พระราชทานภาพวาดฝีพระหัตถ์ เป็นกำลังใจพสกนิกรไทย (ดู : 1481)
(ข่าวจาก facebook)
มูลนิธิสวนประวัติศาสตร์ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ให้การต้อนรับ

          มูลนิธิสวนประวัติศาสตร์ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ให้การต้อนรับ (ดู : 879)
(ข่าวจาก facebook)
วันนี้ วันเสาร์ที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๓ เป็นวันที่ ๔๖๘ ในการถึงแก่อสัญกรรมของ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ๒ รัชกาล (๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒

          วันนี้ วันเสาร์ที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๓ เป็นวันที่ ๔๖๘ ในการถึงแก่อสัญกรรมของ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ๒ รัชกาล (๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ (ดู : 922)
(ข่าวจาก facebook)
ภาพยามค่ำคืน องค์หลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืด สงขลา ณ สวนประวัติศาสตร์ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ สงขลา

          ภาพยามค่ำคืน องค์หลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืด สงขลา ณ สวนประวัติศาสตร์ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ สงขลา (ดู : 818)
(ข่าวจาก facebook)
วันนี้ วันศุกร์ที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๓ เป็นวันที่ ๔๖๗ ในการถึงแก่อสัญกรรมของ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ๒ รัชกาล (๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒

          วันนี้ วันศุกร์ที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๓ เป็นวันที่ ๔๖๗ ในการถึงแก่อสัญกรรมของ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ๒ รัชกาล (๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ (ดู : 854)
(ข่าวจาก facebook)
คณะเทศบาลตำบลคูเต่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด นำเด็กเล็กของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนบ้านเหนือ,ศูนย์พ

          คณะเทศบาลตำบลคูเต่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด นำเด็กเล็กของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนบ้านเหนือ,ศูนย์พ (ดู : 773)
(ข่าวจาก facebook)
คณะนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาคณิตศาสตร์ ชั้นปีที่ ๓ จำนวน ๖ คน ทัศนศึกษาเยี่ยมชมหอประวัติ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์

          คณะนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาคณิตศาสตร์ ชั้นปีที่ ๓ จำนวน ๖ คน ทัศนศึกษาเยี่ยมชมหอประวัติ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ (ดู : 832)
(ข่าวจาก facebook)
คณะครูและนักเรียน โรงเรียนศรีนครินทร์วิทยานุเคราะห์ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา จำนวน ๒๖ คน ทัศนศึกษาเยี่ยมชม หอประวัติ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ และนั่งรถรา

          คณะครูและนักเรียน โรงเรียนศรีนครินทร์วิทยานุเคราะห์ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา จำนวน ๒๖ คน ทัศนศึกษาเยี่ยมชม หอประวัติ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ และนั่งรถรา (ดู : 608)
(ข่าวจาก facebook)
วันนี้ วันพฤหัสบดีที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๓ เป็นวันที่ ๔๖๖ ในการถึงแก่อสัญกรรมของ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ๒ รัชกาล (๒๖ พฤษภาคม ๒

          วันนี้ วันพฤหัสบดีที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๓ เป็นวันที่ ๔๖๖ ในการถึงแก่อสัญกรรมของ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ๒ รัชกาล (๒๖ พฤษภาคม ๒ (ดู : 918)
(ข่าวจาก facebook)
“ถึงโลกจะวุ่นวายแค่ไหน อยู่ที่เราจะวางใจให้อยู่ตรงนั้น หรือก้าวออกมา”

          “ถึงโลกจะวุ่นวายแค่ไหน อยู่ที่เราจะวางใจให้อยู่ตรงนั้น หรือก้าวออกมา” (ดู : 689)
(ข่าวจาก facebook)
วันนี้ วันพุธที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๓ เป็นวันที่ ๔๖๕ ในการถึงแก่อสัญกรรมของ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ๒ รัชกาล (๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒)

          วันนี้ วันพุธที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๓ เป็นวันที่ ๔๖๕ ในการถึงแก่อสัญกรรมของ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ๒ รัชกาล (๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒) (ดู : 842)
(ข่าวจาก facebook)
วันนี้ วันอังคารที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๓ เป็นวันที่ ๔๖๔ ในการถึงแก่อสัญกรรมของ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ๒ รัชกาล (๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖

          วันนี้ วันอังคารที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๓ เป็นวันที่ ๔๖๔ ในการถึงแก่อสัญกรรมของ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ๒ รัชกาล (๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖ (ดู : 891)
(ข่าวจาก facebook)
วันนี้ วันจันทร์ที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ เป็นวันที่ ๔๖๓ ในการถึงแก่อสัญกรรมของ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ๒ รัชกาล (๒๖ พฤษภาคม ๒๕

          วันนี้ วันจันทร์ที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ เป็นวันที่ ๔๖๓ ในการถึงแก่อสัญกรรมของ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ๒ รัชกาล (๒๖ พฤษภาคม ๒๕ (ดู : 691)
(ข่าวจาก facebook)
ไม่มีอะไรรู้สึกดีไปกว่า การอยู่ในรูปร่างที่ฟิต..และสุขภาพดี

          ไม่มีอะไรรู้สึกดีไปกว่า การอยู่ในรูปร่างที่ฟิต..และสุขภาพดี (ดู : 679)
(ข่าวจาก facebook)
วันนี้ วันอาทิตย์ที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ เป็นวันที่ ๔๖๒ ในการถึงแก่อสัญกรรมของ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ๒ รัชกาล (๒๖ พฤษภาคม ๒

          วันนี้ วันอาทิตย์ที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ เป็นวันที่ ๔๖๒ ในการถึงแก่อสัญกรรมของ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ๒ รัชกาล (๒๖ พฤษภาคม ๒ (ดู : 847)
(ข่าวจาก facebook)
โปรดเกล้าฯ รับโรงพยาบาล ของเรือนจำทั่วประเทศ

          โปรดเกล้าฯ รับโรงพยาบาล ของเรือนจำทั่วประเทศ (ดู : 1117)
(ข่าวจาก facebook)
วันนี้ วันเสาร์ที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ เป็นวันที่ ๔๖๑ ในการถึงแก่อสัญกรรมของ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ๒ รัชกาล (๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖

          วันนี้ วันเสาร์ที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ เป็นวันที่ ๔๖๑ ในการถึงแก่อสัญกรรมของ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ๒ รัชกาล (๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖ (ดู : 982)
(ข่าวจาก facebook)
บุคคลทั่วไป จากจังหวัดสงขลา เข้าใช้บริการห้องบำรุงความรู้ ห้องสมุด พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ณ สวนประวัติศาสตร์ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ สงขลา วันที่ ๒๘ สิ

          บุคคลทั่วไป จากจังหวัดสงขลา เข้าใช้บริการห้องบำรุงความรู้ ห้องสมุด พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ณ สวนประวัติศาสตร์ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ สงขลา วันที่ ๒๘ สิ (ดู : 1001)
(ข่าวจาก facebook)