สถิติผู้เข้าชมเว็บตั้ง 23 พฤศจิกายน  2553
real time web stats
คณะครูและนักเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๑ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา จำนวน ๑๐๔ คน เยี่ยมชมห้องบำรุงความรู้ ห้องสมุด พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ณ สวนประวั

          คณะครูและนักเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๑ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา จำนวน ๑๐๔ คน เยี่ยมชมห้องบำรุงความรู้ ห้องสมุด พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ณ สวนประวั (ดู : 231)
(ข่าวจาก facebook)
คณะครูและนักเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๑ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา จำนวน ๑๐๔ คน ทัศนศึกษาเยี่ยมชมหอประวัติ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ และนั่งรถรางชมสวน

          คณะครูและนักเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๑ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา จำนวน ๑๐๔ คน ทัศนศึกษาเยี่ยมชมหอประวัติ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ และนั่งรถรางชมสวน (ดู : 243)
(ข่าวจาก facebook)
คณะครูและนักเรียน โรงเรียนนิคมพัฒนา ๑๐ อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส จำนวน ๓๔ คน ทัศนศึกษาเยี่ยมชมหอประวัติ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ขอให้น้องๆ มีความสุข

          คณะครูและนักเรียน โรงเรียนนิคมพัฒนา ๑๐ อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส จำนวน ๓๔ คน ทัศนศึกษาเยี่ยมชมหอประวัติ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ขอให้น้องๆ มีความสุข (ดู : 141)
(ข่าวจาก facebook)
คณะครูและนักเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๑ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา จำนวน ๑๐๔ คน ทัศนศึกษาเยี่ยมชมหอประวัติ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ และนั่งรถรางชมสวน

          คณะครูและนักเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๑ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา จำนวน ๑๐๔ คน ทัศนศึกษาเยี่ยมชมหอประวัติ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ และนั่งรถรางชมสวน (ดู : 100)
(ข่าวจาก facebook)
จังหวัดสงขลาเมืองน่าอยู่ ผู้คนน่ารัก

          จังหวัดสงขลาเมืองน่าอยู่ ผู้คนน่ารัก (ดู : 461)
(ข่าวจาก facebook)
พรใดอันประเสริฐ ขอบังเกิดแด่ทุกท่านนะครับ

          พรใดอันประเสริฐ ขอบังเกิดแด่ทุกท่านนะครับ (ดู : 473)
(ข่าวจาก facebook)
ไม่อยากเป็นคนงั้นๆ ก็จงทำสิ่งที่คนส่วนใหญ่ไม่ทำ

          ไม่อยากเป็นคนงั้นๆ ก็จงทำสิ่งที่คนส่วนใหญ่ไม่ทำ (ดู : 116)
(ข่าวจาก facebook)
แวะมาเติมพลังดีๆ ให้ชีวิตคุณ..ที่นี่

          แวะมาเติมพลังดีๆ ให้ชีวิตคุณ..ที่นี่ (ดู : 196)
(ข่าวจาก facebook)
#ออกกำลังกายกันเถอะ #สุขภาพดี #เพื่อสุขภาพ #สวนประวัติศาสตร์พลเอกเปรมติณสูลานนท์สงขลา #สวนสาธารณะของคนสงขลา #สวนสาธารณะของคนทั้งประเทศ #สวนสวย

          #ออกกำลังกายกันเถอะ #สุขภาพดี #เพื่อสุขภาพ #สวนประวัติศาสตร์พลเอกเปรมติณสูลานนท์สงขลา #สวนสาธารณะของคนสงขลา #สวนสาธารณะของคนทั้งประเทศ #สวนสวย (ดู : 46)
(ข่าวจาก facebook)


          (ดู : 63)
(ข่าวจาก facebook)
คณะครูและนักเรียน โรงเรียนชุมชนประชานิคม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร จำนวน ๑๑๓ คน เยี่ยมชมห้องบำรุงความรู้ ห้องสมุด พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ณ สวนประวัติศ

          คณะครูและนักเรียน โรงเรียนชุมชนประชานิคม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร จำนวน ๑๑๓ คน เยี่ยมชมห้องบำรุงความรู้ ห้องสมุด พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ณ สวนประวัติศ (ดู : 26)
(ข่าวจาก facebook)
คณะโรงเรียนผู้สูงอายุ ยุโปรวมพลังใจสร้างสุข อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา จำนวน ๔๒ คน ทัศนศึกษาเยี่ยมชมหอประวัติ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ณ สวนประวัติศาสตร

          คณะโรงเรียนผู้สูงอายุ ยุโปรวมพลังใจสร้างสุข อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา จำนวน ๔๒ คน ทัศนศึกษาเยี่ยมชมหอประวัติ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ณ สวนประวัติศาสตร (ดู : 704)
(ข่าวจาก facebook)
คณะครูและนักเรียน โรงเรียนชุมชนประชานิคม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร จำนวน ๑๑๓ คน ทัศนศึกษาเยี่ยมชมหอประวัติ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ และนั่งรถรางชมสวนประ

          คณะครูและนักเรียน โรงเรียนชุมชนประชานิคม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร จำนวน ๑๑๓ คน ทัศนศึกษาเยี่ยมชมหอประวัติ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ และนั่งรถรางชมสวนประ (ดู : 119)
(ข่าวจาก facebook)
พระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ความตอนหนึ่งว่า

          พระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ความตอนหนึ่งว่า (ดู : 79)
(ข่าวจาก facebook)
คณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านโคกม้า อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา จำนวน ๙๐ คน เยี่ยมชมห้องบำรุงความรู้ ห้องสมุดพลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ห้องสมุดในสวนประวัติศา

          คณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านโคกม้า อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา จำนวน ๙๐ คน เยี่ยมชมห้องบำรุงความรู้ ห้องสมุดพลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ห้องสมุดในสวนประวัติศา (ดู : 159)
(ข่าวจาก facebook)
คณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านโคกม้า อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา จำนวน ๙๐ คน ทัศนศึกษาเยี่ยมชม หอประวัติ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ และนั่งรถรางชมสวนประวัติศาส

          คณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านโคกม้า อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา จำนวน ๙๐ คน ทัศนศึกษาเยี่ยมชม หอประวัติ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ และนั่งรถรางชมสวนประวัติศาส (ดู : 125)
(ข่าวจาก facebook)
มูลนิธิสวนประวัติศาสตร์ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ให้การต้อนรับ

          มูลนิธิสวนประวัติศาสตร์ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ให้การต้อนรับ (ดู : 116)
(ข่าวจาก facebook)
คณะครูและนักเรียน โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จำนวน ๒๔๙ คน นั่งรถรางชมสวนฯ และเดินสะพานชมธรรมชาติศึกษาระบบนิเวศป่าชายเลน ณ

          คณะครูและนักเรียน โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จำนวน ๒๔๙ คน นั่งรถรางชมสวนฯ และเดินสะพานชมธรรมชาติศึกษาระบบนิเวศป่าชายเลน ณ (ดู : 50)
(ข่าวจาก facebook)
คณะผู้บริหารเครือเจริญโภคภัณฑ์ จากกรุงเทพมหานคร จำนวน ๑๓ คน ให้เกียรติเยี่ยมชมหอประวัติ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ และบริเวณ อนุสาวรีย์ พลเอก เปรม ติณสูลา

          คณะผู้บริหารเครือเจริญโภคภัณฑ์ จากกรุงเทพมหานคร จำนวน ๑๓ คน ให้เกียรติเยี่ยมชมหอประวัติ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ และบริเวณ อนุสาวรีย์ พลเอก เปรม ติณสูลา (ดู : 164)
(ข่าวจาก facebook)
คณะครูและนักเรียน โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จำนวน ๒๔๙ คน ทัศนศึกษาเยี่ยมชม หอประวัติ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ และนั่งรถรางช

          คณะครูและนักเรียน โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จำนวน ๒๔๙ คน ทัศนศึกษาเยี่ยมชม หอประวัติ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ และนั่งรถรางช (ดู : 153)
(ข่าวจาก facebook)