สถิติผู้เข้าชมเว็บตั้ง 23 พฤศจิกายน  2553
real time web stats
คณะผู้เยี่ยมชม ร.ร.เทศบาล ๑(ชุมชนบ้านอุดมทอง) จ.สงขลา ๑๑ ก.ย.๖๓
คณะครูและนักเรียน โรงเรียน เทศบาล ๑ (ชุมชนบ้านอุดมทอง) อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จำนวน ๗๑ คน ทัศนศึกษาเยี่ยมชม หอประวัติ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ และนั่งรถรางชมสวนประวัติศาสตร์ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ สงขลา วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๓ •ต้อนรับและบรรยายนำชม สุนทรี ชูละเอียด นันทิกา ทิพย์มณี ยุวดี หนูคำสวน •พลขับรถราง มญ.คลาย จันท์สุวรรณ์ อส.ประภาส รัตนวิโรจน์
(ภาพจาก facebook)