สถิติผู้เข้าชมเว็บตั้ง 23 พฤศจิกายน  2553
real time web stats
คณะผู้เยี่ยมชม ร.ร.ศรีนครินทร์วิทยานุเคราะห์ จ.สงขลา ๓ ก.ย.๖๓
คณะครูและนักเรียน โรงเรียนศรีนครินทร์วิทยานุเคราะห์ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา จำนวน ๒๖ คน ทัศนศึกษาเยี่ยมชม หอประวัติ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ และนั่งรถราง เดินสะพานชมธรรมชาติศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศน์ป่าชายเลน ณ สวนประวัติศาสตร์ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ สงขลา วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๓ • ต้อนรับและบรรยายนำชม สุนทรี ชูละเอียด นันทิกา ทิพย์มณี ยุวดี หนูคำสวน •ช่างเทคนิค ปริญญา สุวรรณโณ • มญ.คลาย จันท์สุวรรณ์ พลขับรถราง
(ภาพจาก facebook)