สถิติผู้เข้าชมเว็บตั้ง 23 พฤศจิกายน  2553
real time web stats
คณะผู้เยี่ยมชม โรงเรียนเสนาธิการทหารบก กรุงเทพมหานคร ๒๑ ก.ค.๖๓
พลตรี ดิเรก ดีประเสริฐ ผู้บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารบก และคณะนายทหารนักเรียนโรงเรียนเสนาธิการทหารบก หลักสูตรหลักประจำ ชุดที่ ๙๘ กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑๐๗ คน ให้เกียรติเยี่ยมชมหอประวัติ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ • ต้อนรับบรรยายนำชม ยุวดี หนูคำสวน ภัชษนัญฑ์ เจริญมาก นันทิกา ทิพย์มณี •ช่างเทคนิคหอประวัติฯ ปริญญา สุวรรณโณ •พลขับรถราง มญ.คลาย จันท์สุวรรณ์
(ภาพจาก facebook)