สถิติผู้เข้าชมเว็บตั้ง 23 พฤศจิกายน  2553
real time web stats
พิธีอัญเชิญ อนุสาวรีย์ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ๑๙ พ.ค. ๒๕๖๓
พิธีอัญเชิญ อนุสาวรีย์ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประดิษฐาน ณ สวนประวัติศาสตร์ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ สงขลา วันอังคาร ที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๖.๑๐ น. พระราชศีลสังวร (ผ่อง จิรธมฺโม) ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสงขลา -สตูล (ธรรมยุต) เวลา ๐๖.๒๑ น. พระรทชศีลสังวร (ผ่อง จิรธมฺโม) พรมน้ำพระพุทธมนตร์ เวลา ๐๖.๒๙ น. พิธียกอัญเชิญอนุสาวรีย์ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ขึ้นประดิษฐานบนแท่นอนุสาวรีย์ ภายในสวนประวัติศาสตร์ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ สงขลา เวลา ๐๗.๐๐ น. นายบัญญัติ จันทน์เสนะ ประธานที่ปรึกษากรรมการมูลนิธิสวนประวัติศาสตร์ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานในพิธี ,นาย กระจ่าง จารุพฤกษ์พันธ์ รองประธานกรรมการมูลนิธิฯ,รองศาสตราจารย์ และ นายแพทย์ พุฒิศักดิ์ พุทธวิบูลย์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พร้อม ทีมผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานฯ,คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน มูลนิธิสวนประวัติศาสตร์ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ทุกคนร่วมทำความเคารพอย่างพร้อมเพรียง เป็นอันเสร็จพิธี
(ภาพจาก facebook)