สถิติผู้เข้าชมเว็บตั้ง 23 พฤศจิกายน  2553
real time web stats
คณะผู้เยี่ยมชม คณะอบรม การจัดช่อบูเก้ และผูกผ้าในงานพิธี
คณะผู้เข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพ ครั้งที่ ๖๑ (๔/๒๕๖๓) งบประมาณ อบจ.สงขลา การจัดช่อบูเก้ และผูกผ้าในงานพิธี วิทยากรโดย กศน.อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ประชาชนผู้เข้ารับการฝึกอบรม จากอำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา จำนวน ๓๕ คน ทัศนศึกษาเยี่ยมชมหอประวัติ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ และนั่งรถรางชมสวนประวัติศาสตร์ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ สงขลา ขอให้มีช่วงเวลาที่น่าประทับใจนะครับ วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๓ •วิทยากรนำชมหอประวัติฯ ยุวดี หนูคำสวน นันทิกา ทิพย์มณี สุนทรี ชูละเอียด •ช่างเทคนิค ปริญญา สุวรรณโณ ศุภกิจ อินทสระ •พลขับรถราง มญ.คลาย จันท์สุวรรณ์
(ภาพจาก facebook)