สถิติผู้เข้าชมเว็บตั้ง 23 พฤศจิกายน  2553
real time web stats
คณะผู้เยี่ยมชม โรงเรียนบ้านปริก(กุก่องวิทยาคาร) จ.สงขลา ๖ มี.ค.๖๓
คณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านปริก(กุก่องวิทยาคาร) อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา จำนวน ๔๗ คน ทัศนศึกษาเยี่ยมชมหอประวัติ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ และนั่งรถรางชมสวนประวัติศาสตร์ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ สงขลา ขอบคุณที่ให้สวนประวัติศาสตร์ฯ เป็นแหล่งเรียนรู้นะครับ วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๓ •วิทยากรนำชมหอประวัติฯ นันทิกา ทิพย์มณี ยุวดี หนูคำสวน สุนทรี ชูละเอียด •ช่างเทคนิค ปริญญา สุวรรณโณ •พลขับรถราง อส.ประภาส รัตนวิโรจน์
(ภาพจาก facebook)