สถิติผู้เข้าชมเว็บตั้ง 23 พฤศจิกายน  2553
real time web stats
คณะผู้เยี่ยมชม ผู้เข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพการทำขิงดองและไข่เค็มฯ
คณะผู้เข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพ ครั้งที่ ๖๐ (๓/๒๕๖๓) งบประมาณ อบจ.สงขลา การแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพรในชุมชน การทำขิงดอง และไข่เค็มสมุนไพร วิทยากรโดย กศน.อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ประชาชนผู้เข้าอบรม จาก ตำบลฉาง, ตำบลนาหมอศรี, ตำบลคลองทราย,ตำบลคลองกวาง,ตำบลทับช้าง,ตำบลประกอบ,ตำบลสะท้อน,ตำบลนาทวี,ตำบลปลักหนู,ตำบลท่าประดู่ จำนวน ๔๕ คน ทัศนศึกษาเยี่ยมชมหอประวัติ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ •วิทยากรนำชมหอประวัติฯ สุนทรี ชูละเอียด นันทิกา ทิพย์มณี ภัชษนัญฑ์ เจริญมาก ยุวดี หนูคำสวน •ช่างเทคนิค ปริญญา สุวรรณโณ
(ภาพจาก facebook)