สถิติผู้เข้าชมเว็บตั้ง 23 พฤศจิกายน  2553
real time web stats
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา จ.สงขลา ๑๕ ก.พ.๖๓
คณะครูและนักเรียน โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จำนวน ๔๖ คน ทัศนศึกษาเยี่ยมชม หอประวัติ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ขอให้น้องๆ มีความสุข สนุกกับการเรียนรู้นะครับวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ •วิทยากรนำชมหอประวัติฯ ยุวดี หนูคำสวน ภัชษนัญฑ์ เจริญมาก นันทิกา ทิพย์มณี สุนทรี ชูละเอียด •ช่างเทคนิค อส.ประภาส รัตนวิโรจน์ เจ้าหน้าที่ช่วยงานมูลนิธิฯ
(ภาพจาก facebook)