สถิติผู้เข้าชมเว็บตั้ง 23 พฤศจิกายน  2553
real time web stats
คณะผู้เยี่ยมชม โรงเรียนบ้านลานช้างมิตรภาพที่ ๔๕ จ.พัทลุง
คณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านลานช้างมิตรภาพที่ ๔๕ อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง จำนวน ๔๕ คน ทัศนศึกษาเยี่ยมชม หอประวัติ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ และนั่งรถรางชมสวนประวัติศาสตร์ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ สงขลา วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ •วิทยากรนำชมหอประวัติฯ ยุวดี หนูคำสวน ภัชษนัญฑ์ เจริญมาก นันทิกา ทิพย์มณี สุนทรี ชูละเอียด •ช่างเทคนิค ปริญญา สุวรรณโณ •พลขับรถราง มญ.คลาย จันท์สุวรรณ์
(ภาพจาก facebook)