สถิติผู้เข้าชมเว็บตั้ง 23 พฤศจิกายน  2553
real time web stats
การทำขนมโดนัทจิ๋ว ๒๕ เม.ย. ๒๕๖๐
เรียนทำ ขนมโดนัทจิ๋ว กันครับ ฝึกอบรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิชาชีพเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การทำขนมโดนัทจิ๋ว ให้แก่ชาวบ้าน อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา จำนวน ๓๐ คน โดย กศน.ตำบลจะโหนง อำเภอจะนะ ร่วมกับมูลนิธิสวนประวัติศาสตร์ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ สงขลา วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ ภาพ: นภัส รัตนชาติ,กนกวรรณ ปะระวรรณ Admin: Nocc

 

(ภาพจาก facebook)