สถิติผู้เข้าชมเว็บตั้ง 23 พฤศจิกายน  2553
real time web stats
Fun Run ส่งเสริมสุขภาพดีชีวีมีสุข ปตท.สผ. ๒๓ เม.ย.๖๐
บริษัท ปตท.สผ .จัดกิจกรรมให้พนักงานบริษัทฯ วิ่ง Fun Run ส่งเสริมสุขภาพดีชีวีมีสุข ภายในสวนประวัติศาสตร์ฯ มีผู้ร่วมกิจกรรม จำนวน ๑๗๐ คน วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๐ ภาพ: ผช.เจริญ ฉุ้นประดับ,อส ประภาส รัตนวิโรจน์ Admin: nocc

 

(ภาพจาก facebook)