สถิติผู้เข้าชมเว็บตั้ง 23 พฤศจิกายน  2553
real time web stats
อดีตรองผู้ว่า กทม.และคณะ ๒๒ เม.ย.๒๕๖๐
มูลนิธิสวนประวัติศาสตร์ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ให้การต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผุสดี ตามไท อดีตรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และคณะ จำนวน ๘ คน ให้เกียรติเยี่ยมชมหอประวัติฯ วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๐ Admin: nocc

 

(ภาพจาก facebook)