สถิติผู้เข้าชมเว็บตั้ง 23 พฤศจิกายน  2553
real time web stats
กิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลา ๑๓๕ ปี วันศาลยุติธรรม ๒๑ เม.ย.๖๐
กิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลากะพงขาว จำนวน ๑๙,๙๙๙ ตัว โครงการ ๑๓๕ ปี วันศาลยุติธรรม มีผู้เข้าร่วมปล่อยพันธุ์ปลากะพงขาว จำนวน ๖๐ คน ▪ นายเลิศชัย ภักดีฉนวน อธิบดีผู้ พิพากษาศาลแรงงานภาค ๙ ▪นางธมลวรรณ ทองบุญ ผู้อำนวยการ สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค ๙ ▪ อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๙ ▪ รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดี ทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๙ ▪ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำ สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๙ ▪ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาล แรงงานภาค ๙ ▪ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอาญา คดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๙ ▪ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสงขลา ▪ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงจังหวัด สงขลา ▪ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและ ครอบครัวจังหวัดสงขลา ▪ ข้าราชการตุลาการ เลขานุการ ผู้ อำนวยการ และบุคลากร บริเวณ ท่าน้ำศาลาธารบุญ ริมคลองวงลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ณ สวนประวัติศาสตร์ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๐ ภาพและข้อมูล: นภัส รัตนชาติ, อส.ประภาส รัตนวิโรจน์ Admin: nocc

 

(ภาพจาก facebook)