สถิติผู้เข้าชมเว็บตั้ง 23 พฤศจิกายน  2553
real time web stats
พระมหาสมปอง ตาลปุตโต ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐
พระมหาสมปอง ตาลปุตโต น้อมกราบนมัสการ หลวงพ่อทวด องค์ใหญ่เนื้อนวโลหะหน้าตัก ขนาด ๕ เมตร บริเวณ ลานหลวงพ่อทวด และเยี่ยมชมภายในอาคาร ปิดทององค์พระ ณ ศูนย์การเรียนรู้สมเด็จพระราชมุนีสามีรามคุณูปมาจารย์ หลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืด สงขลา พร้อมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก สวนประวัติศาสตร์ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ สงขลา วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๐๐ น. ภาพ: มูลนิธิ สวนประวัติศาสตร์ฯ, ศูนย์การเรียนรู้หลวงพ่อทวดฯ, โรงพยาบาลศิครินทร์ หาดใหญ่ Admin: nocc

 

(ภาพจาก facebook)