สถิติผู้เข้าชมเว็บตั้ง 23 พฤศจิกายน  2553
real time web stats
ร.ร.บ้านโคกพยอม อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา 9 ต.ค.2558
คณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านโคกพยอม อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา เยี่ยมชมหอประวัติฯ Admin:nocc

 

(ภาพจาก facebook)