สถิติผู้เข้าชมเว็บตั้ง 23 พฤศจิกายน  2553
real time web stats
ประชุมเตรียมการเปิดสวนประวัติศาสตร์พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ สงขลา

                 นายบัญญัติ  จันทน์เสนะ ประธานมูลนิธีสวนประวัติศาสตร์พลเอกเปรม ติณสูลานนท์สงขลา   เปิดเผยว่า มูลนิธิสวนประวัติศาสตร์พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ได้ดำเนินการจัดสร้างสวนประวัติศาสตร์พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ สงขลา  เมื่อวันที่  7  พฤษภาคม  พ.ศ. 2538  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นสวนสาธารณะ สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ  เป็นแหล่งเรียนรู้  และเป็นสถานที่ประมวลผลงานของ ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ เพื่อเชิดชูเกียรติคุณงามความดี โดยจัดทำเป็นหอประวัติ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ อีกทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ระบบนิเวศน์ป่าชายเลน การให้บริการกิจกรรมการท่องเที่ยวและนันทนาการ  รวมถึงเพื่อให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญแห่งหนึ่งของภาคใต้          เนื่องในโอกาสที่ ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์  ประธานองคมนตรี และรัฐบุรุษ มีอายุครบ 90   ปี   สวนประวัติศาสตร์พลเอกเปรม ติณสูลานนท์  จัดพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ  ในวันอาทิตย์ที่   24  มกราคม 2553   ณ มณฑลพิธีสวนประวัติศาสตร์ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์สงขลา โดยมีเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (สมเด็จเกี่ยว อุปเสโณ) ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช  เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดทางศาสนา โดยพระสงฆ์  จำนวน  199 รูป เจริญพระพุทธมนต์ธรรมจักรกัปปวัตนสูตร  และเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์  กล่าวสัมโมทนียกถา “เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน”  ตั้งแต่เวลา  17.00 น. เป็นต้นไป  และมีการถ่ายทอดสดพิธีเปิดทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย และเครือข่ายวิทยุชุมชนจังหวัดสงขลา รวมถึงถ่ายทอดสดทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา ด้วย             สวนประวัติศาสตร์พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 140 ไร่ บริเวณเชิงสะพานติณสูลานนท์สงขลา  ภายในสวนประวัติศาสตร์ฯ แห่งนี้ ประกอบด้วย หอประวัติพลเอกเปรม ติณสูลานนท์   ซึ่งจัดแสดงชีวประวัติฯ ตั้งแต่เยาว์วัยจนกระทั่งได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นรัฐบุรุษ และประธานองคมนตรี ภายในหอประวัติ แบ่งเป็น 2 ชั้น ชั้นล่างแบ่งเป็น 9 ห้อง ได้แก่ ห้องเพชรแผ่นดิน ห้องสงขลาบ้านเกิด ห้องนายทหารใหม่ ห้องกตัญญูรู้คุณ ห้องคุณครูของผม เป็นต้น  ส่วนชั้นบน มี 3 ห้อง ประกอบด้วย ห้องนายกรัฐมนตรี ห้องเพื่อประชาชน และห้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน  แต่ละห้องจะจัดแสดงในรูปแบบนิทรรศการที่นำเสนอผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่  บ้านพธำมะรงค์(จำลอง) ภายใน

- 2 -สวนประวัติศาสตร์ฯ  ที่จำลองบ้านพักอาศัยของ ฯพณฯพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ สมัยเยาว์วัยและครอบครัว โดยมีเครื่องเรือนโบราณ สิ่งของเครื่องใช้จัดแสดงให้เหมือนบรรยากาศในยุคนั้น   นอกจากนี้ยังมีประติมากรรมผลงานโดดเด่น 2 ชิ้นงาน นั่นคือ ประติมากรรมเกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน / ประติมากรรม “หว่านเมล็ดพันธุ์แห่งความซื่อสัตย์และความจงรักภักดีสู่แผ่นดิน” และกิจกรรมสันทนาการทางน้ำ  ได้แก่ จักรยานน้ำ เรือคายัค  และบริการรถรางชมสวน บริการลานพักแรม (แคมปิ้ง) ศูนย์การเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลน ซึ่งมีสะพานเดินศึกษาธรรมชาติ ความยาว 800 เมตร  โดยเปิดให้บริการเที่ยวชมทุกวัน เวลา 06.00-20.00 น. สำหรับหอประวัติพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ และบ้านพธำมะรงค์  เปิดให้เข้าชมวันพุธ-วันอาทิตย์ เวลา 10.30-17.30 น. ปิดวันจันทร์-อังคาร อัตราค่าบริการชมหอประวัติศาสตร์ ผู้ใหญ่ 60 บาท นักเรียน/นักศึกษา 20 บาท ผู้สูงอายุ 30 บาท

                                          ศิรินาถ  นวประภากุล    ข่าว12 มกราคม  2553