สถิติผู้เข้าชมเว็บตั้ง 23 พฤศจิกายน  2553
real time web stats
ร.ร.วัดประตูไชย (แก้วอุทิศ) 2 ต.ค.2558
คณะครูและนักเรียน โรงเรียนวัดประตูไชย (แก้วอุทิศ) อ.สิงหนคร จ.สงขลา เยี่ยมชมหอประวัติฯ Admin: nocc

 

(ภาพจาก facebook)