สถิติผู้เข้าชมเว็บตั้ง 23 พฤศจิกายน  2553
real time web stats
การดำเนินโครงการอบรมบ่มเพาะคนดี ครั้งที่ ๒ รุ่นที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๕

โครงการบ่มเพาะคนดี ครั้งที่ ๒ รุ่นที่ ๑

(จำนวน ๖๐ คน)

ณ สวนประวัติศาสตร์ พลเอกเปรม  ติณสูลานนท์ สงขลา

......................................

เปิดการอบรมโดย ผศ.ดร.ไพโรจน์  ด้วงวิเศษ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

 

กิจกรรมระหว่างการอบรม