สถิติผู้เข้าชมเว็บตั้ง 23 พฤศจิกายน  2553
real time web stats
ประมวลภาพกิจกรรมพิธีปฐมนิเทศ โครงการ "สานใจไทย สู่ใจใต้" รุ่นที่ ๑๘

สวนประวัติศาสตร์ พลเอกเปรม  ติณสูลานนท์ สงขลา โดย นายสุกิตติ  ธนพิทักษ์ รองผู้อำนวยการสวนประวัติศาสตร์ฯ ร่วมต้อนรับ ดร.กมล  รอดคล้าย กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดำเนินการโครงการสานใจไทย สู่ใจใต้ ในฐานะประธานพิธีเปิดการปฐมนิเทศเยาวชนจาก ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามโครงการ "สานใจไทย สู่ใจใต้" รุ่นที่ ๑๘ ในวันอาทิตย์ที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ ห้องประชุมมูลนิธิสวนประัวัติศาสตร์ พลเอกเปรม  ติณสูลานนท์ ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา