สถิติผู้เข้าชมเว็บตั้ง 23 พฤศจิกายน  2553
real time web stats
ผู้อำนวยการสวนประวัติศาสตร์ฯ (นายสุนทร ประทุมทอง) ร่วมประชุมเตรียมการจัดงานมหกรรมวัฒนธรรม ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้

          กระทรวงวัฒนธรรม ได้ใช้ัสถานที่สวนประวัติศาสตร์ พลเอกเปรม  ติณสูลานนท์ สงขลา จัดประชุมหารือเกี่ยวกับการจัดงานมหกรรม ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ขึ้นเมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕

       กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับภาคีเครือข่ายทางวัฒนธรรม จะจัดงานมหรรมวัฒนธรรม ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ณ สวนประวัติศาสตร์ พลเอกเปรม  ติณสูลานนท์ สงขลา ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการแผยแพร่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สืบสานความหลากหลายของภูมิปัญญา ศิลปะ และวัฒนธรรม รวมทั้งแสดงศักยภาพของสินค้า ผลิตภัณฑ์และบริการทางวัฒนธรรมของ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้

       ในการนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม จึงจัดประชุมหารือผู้เกี่ยวข้องเพื่อระดมความคิดเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงาน การบูรณาการความร่วมมือ และเตรียมความพร้อมของการจัดงานดังกล่าวขึ้น

โดย นายสุนทร ประทุมทอง ผู้อำนวยการสวนประวัติศาสตร์ พลเอกเปรม  ติณสูลานนท์ สงขลา เป็นผู้แทนมูลนิธิสวนประวัติศาสตร์ พลเอกเปรม  ติณสูลานนท์ เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้